ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Adolesan ve ileri yafl gebeliklerde obstetrik sonuçlar
Adolescent and old age pregnants obstetric results
Müjde Şekeroğlu, Alparslan Baksu, Zehra Ince, Hüseyin Gültekin, Nimet Göker, Sibel Özsoy
Sayfalar 1 - 7

2.
Premiks %25 insülin lispro protamin/lispro ve premiks %50 insülin lispro protamin/lispro karışım insülin tedavilerinin diabetik hastalarda metabolik kontrol üzerine olan etkinliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of premix 25% insulin lispro protamine/lispr and premix 50% insulin lispro protamine/lispro on metabolic control in diabetic patients
Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 8 - 13

3.
İnsülin tedavisi başlanan diabet hastalarında kilo değişimi ve bunu etkileyen parametrelerin irdelenmesi
The weight change in diabetics who started to use insulin and the investigation of affecting parameters
Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 14 - 19

4.
Yenidoğan term ve preterm bebeklerde beslenme durumunun tiroid fonksiyonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisi
The effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in term and preterm newborn
Füsun Okan, Ali Bülbül, Ayten Usta, Emre Işçi, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 20 - 26

5.
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastane enfeksiyonları
Nosocomial infection in the neonatal intensive care unit
Ali Bülbül, Mehmet Taşdemir, Mine Pullu, Füsun Okan, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 27 - 32

6.
Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu
Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Adnan Işgör, Abut Kebudi
Sayfalar 33 - 37

OLGU SUNUMU
7.
Bası semptomlu ektopik lingual tiroid
Obstructive ectopic lingual thyroid
Mehmet Uludağ, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ahmet Bozkurt, Bülent Çitgez
Sayfalar 38 - 40

8.
Multipl kist hidatik ve nontravmatik multipl kist rüptürü
Multiple hydatid cysts and nontraumatic rupture of multiple cysts
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Bülent Çitgez, Arslan Çoban, Özgün Önçeken
Sayfalar 41 - 44

9.
Pilates sporu yaparken minör travma sonrasında gelişen bilateral anterior omuz çıkığı
Bilateral anterior shoulder dislocation which developped after a minor trauma during pilates sport
Sami Sökücü, Özgür Mengeş, Murat Gül, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 45 - 47

10.
İki olgu nedeniyle kalıtsal feokromasitoma
2 cases of hereditary pheochromositoma
Sibel Oba, Inci Paksoy, Fatma Gündoğan, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık
Sayfalar 48 - 50

11.
Ağır preeklampside nadir görülen bir bilateral seröz (eksudatif) retina dekolmanı
Case report of bilateral serous (exudaative) retinal detachment rarely seen in severe preeclampia
Alev Atış, Filiz Çiftçi, Taylan Tutuman, Çağrı Türker, Nimet Göker, Nihal Balcıoğlu
Sayfalar 51 - 53

12.
Premenopozal dönemdeki bir hastada uterus rhabdomyosarkomu
Rhabdomyosarcoma of the uterus in a premenopausal patient
Alparslan Baksu, Fevziye Kabukçuoğlu, Zehra Ince, Nimet Göker
Sayfalar 54 - 59

LookUs & Online Makale