ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 42 (4)
Cilt: 42  Sayı: 4 - 2008
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Yenidoğan döneminde idiopatik konjenital bilateral vokal kord paralizisi
Idiopathic congenital bilateral vocal cord paralysis in newborn
Ali Bülbül, Mehmet Taşdemir, Füsün Okan, Berna Uslu Çoşkun, Mehmet Ada, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 1 - 4

2.
Tiroid operasyon materyali histopatolojik tanılarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the histopathological diagnosis of the thyroid operation materials
Banu Yılmaz Özgüven, Şenay Yener, Tülay Başak, Nedim Polat, Fevziye Kabukçuoğlu
Sayfalar 5 - 9

OLGU SUNUMU
3.
Vajinal cuff endometriozisi: Olgu sunumu
Endometriosis of Vaginal Cuff
Inci Davas, Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Ali Yazagan, Çağan Yardım, Duygu Yardım, Tülay Başak
Sayfalar 10 - 12

4.
Fitz hugh curtıs sendromu - Bir olgu sunumu
Fitz hugh curtis syndrome - A case review
Ahmet Varolan, Inci Davas, Atıf Akyol, Ali Yazgan, Abdülkadir Bakay, Figen Ezen, Jale Özgül
Sayfalar 13 - 15

5.
Çocukta nadir bir Meckel divertikül komplikasyonu: Aksiyal torsiyon ve gangren-olgu sunumu
A rare complication of Meckel’s diverticulum in a child: Axial torsion and gangrene
Ibrahim Uygun, Salim Idris Keleşoğlu, Nurullah Doğan, Figen Arslan
Sayfalar 16 - 18

6.
Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi - olgu sunumu
Congenital pubic sinus: A variant of dorsal urethral duplication
Ibrahim Uygun, Salim Idris Keleşoğlu, Burak Işler, Nurullah Doğan, Figen Arslan
Sayfalar 20 - 21

7.
Çocukta mesane içinde suprapubik kateter düğümlenmesi ve kopmasına bağlı yabancı cisim: Ardışık nadir komplikasyonlar-olgu sunumu
Intravesical foreign body due to knotting and severing of a suprapubic catheter in a child: Sequential unusual complications
Ibrahim Uygun, Burak Işler, Salim Idris Keleşoğlu, Nurullah Doğan, Halil Fatih Korkmaz
Sayfalar 22 - 24

8.
Ganglion kisti ve neden olduğu düşük ayak olgusu-olgu sunumu
Drop foot case caused by a ganglion cyst
Murat Gül, Ufuk Özkaya, Atilla Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 25 - 27

LookUs & Online Makale