ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (1)
Cilt: 41  Sayı: 1 - 2007
DERLEME
1.
Subaraknoid kanama
Subarachnoid hemorrhage
Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Sayfalar 7 - 16

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin hasta çekim alanının belirlenmesi
Determining the catchment area of Şişli Etfal Training and Research Hospital the department of radiation oncology
Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Sayfalar 17 - 22

3.
Lomber ponksiyon konusunda annelerin tutum ve endişeleri
Parents’ attitude and doubts about lomber punction
Metin Uysalol, Ahmet Incioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun
Sayfalar 23 - 27

4.
Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması
The effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation with sevoflurane anaesthesia
Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, Inci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun
Sayfalar 28 - 35

5.
Tramadol ile hasta kontrollü analjezi: bolus doz ile bolus doz ve bazal infüzyon kombinasyonlarının karşılaştırılması
Patient controlled analgesia with tramadol: comparison of bolus dose with combination of bolus dose and basal infusion
G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı
Sayfalar 36 - 41

OLGU SUNUMU
6.
Uzun süre kalan üreteral stentin geç dönem ciddi komplikasyonu: Mesane taşı ve böbrek kaybı
A late period complication of long standing ureteral stent: Bladder stone and kidney lost
Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon
Sayfalar 42 - 45

7.
Karadeniz balı (delibal) zehirlenmesine bağlı senkop
Syncope duo to black sea mad honey poisoning
Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu
Sayfalar 46 - 48

8.
Primer prostat lenfoması olgu sunumu
Primary prostat lymphoma (case presentation)
Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Sayfalar 49 - 51

LookUs & Online Makale