ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 40 (4)
Cilt: 40  Sayı: 4 - 2006
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Gastrointestinal stromal tümör
Gastrointestinal stromal tumor
Fevziye Kabukoğlu
Sayfalar 7 - 14
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Nonmetastatik ve metastatik meme kanserli hastalarda serum ferritin, c- reaktif protein, demir ve total demir bağlama kapasitesi düzeylerinin tanısal değeri
Diagnostic value of serum ferritin, c-reactive protein, Iron and total iron binding capacity in metastatic and non metastatic breast cancer patients
Berna Aslan, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Nezaket Eren, Emel Yorgancı
Sayfalar 15 - 18

3.
Allerjik konjonktivit tedavisinde olopatadine hidroklorür %0.1 ile ketotifen % 0.025 in klinik etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the efficiency of olopatadine hydrochloride %0.1 with ketotifen %0.025 in the treatment of allergic conjunctivitis
Metin Ekinci, Esra Türkseven, Ulviye Yiğit, Ersin Oba
Sayfalar 19 - 27

4.
Dermatoloji polikliniğinde takip edilen cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların sıklığı ve demografik özellikler
Prevalence and demographic features of patients with sexually transmitted diseases in dermatology out-patient clinic
Gonca Gökdemir, Aslı Küçükünal Küçükünal, Adem Köşlü
Sayfalar 28 - 32

5.
Lomber radikülopati bulguları olan hastalarda klinik, mrg ve emg ilişkisi
The correlation of clinical, mrg and emg findings of
Beril Özcan, Füsun Şahin, Tuğçe Balcı, Figen Yılmaz, Banu Kuran
Sayfalar 33 - 38

6.
Sinovyanın villöz lipomatöz proliferasyonu (Lipoma arborescens)
Villous lipomatous proliferation of the synovium (Lipoma Arborescens)
Fevziye Kabukçuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu, Nedim Polat, Damlanur Sakız, Ünal Kuzgun
Sayfalar 39 - 42

7.
Primer meme kanserli hastaların serum insülin- benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-I) VE CA 15-3 seviyelerinin araştırılması
Insulin-like growth factor (IGF-I) and CA 15-3 values in primary breast cancer patients
Nihal Yücel, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Cazibe Batı, Nezaket Eren
Sayfalar 43 - 46

8.
Şişli Etfal Hastanesi 2000-2006 yılı AntiHIV test sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of AntiHIV test results of Şişli Etfal Hospital from 2000 to 2006
Banu Bayraktar, Emin Bulut, Hatice Erdoğan
Sayfalar 47 - 50

OLGU SUNUMU
9.
Bilateral pektoral kas flebi ile geniş ve enfekte sternum defektinin örtümü
The coverage of wide and infected sternal defect with bilateral pectoralis muscle flaps
Arzu Özcan, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Kemalettin Yıldız, Ercan Çakmak, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş
Sayfalar 51 - 54

10.
Rektumda yabancı cisim olgusu
A case of rectal foreign body
Ece Dileğe, Kadir Özer, Ergün Yüksel, Önder Karabay, Mustafa Güler, Uygar Demir, Tahir Atun, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 55 - 56

11.
Safra kesesi yerleşimli aktinomikoz: İki olgu sunumu
Actinomycosis of the gallbladder: Report of two cases
Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Ayşim Özağarı, Nedim Polat, Fevziye Kabukçuoğlu, Cemal Kaya, Uygar Demir
Sayfalar 57 - 59

LookUs & Online Makale