ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2006
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu
Ethical Comittee of Sisli Etfal Teaching and Research Hospital
Ünal Kuzgun
Sayfalar 7 - 21
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Larengofarengeal reflü hastalarında semptomların sıklığı ve şiddeti
Prevalance and severity of symptoms in patients with laryngopharyngeal reflux disease
Ibrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Müge Özçelik, Canan Alkım, Suat Turgut
Sayfalar 21 - 25

3.
Sporcularda görülen dermatolojik problemler
Dermatological problems in professional sportsmen
Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 26 - 32

4.
Erkeklerde genital dermatoz görülme sıklığı ve dağılımı
The incidence and the distribution of the dermatoses of male genitalia
Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 33 - 36

5.
Hastanemiz çalışanlarında muskuloskeletal sistem ağrıları
Musculoskeletal pain among healthcare personnel working in the hospital
Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz, Sinem Yamaç, Banu Kuran
Sayfalar 37 - 43

6.
Noduler guatrda papiller tiroit mikrokarsinomları
Papillary thyroid microcarcinomas in nodular goiter
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Banu Yılmaz, Adnan Işgör, Abut Kebudi
Sayfalar 41 - 49

OLGU SUNUMU
7.
Ağır anemi tablosu ile başvuran bir homosistinüri olgusu
A case of homocyctinuria presented with severe anemia
Kutluhan Yılmaz, Osman Başpınar, Ercan Sivaslı, Ramazan Parakazan, Metin Kılınç
Sayfalar 50 - 51

8.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserine eşlik eden bilateral dev sürrenal metastazı
Bilateral giant adrenal metastases accompanying to non-small cell lung carcinoma
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Nuran Yılmaz, Ayşe Deniz Kahraman, Zeki Karpat
Sayfalar 53 - 56

9.
Metastatik over karsinomu
Metastatic overian carcinoma
Atıf Akyol, Inci Davas, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşiın Özağar, Can Çalışkan
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale