ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 39 (4)
Cilt: 39  Sayı: 4 - 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kalsiyum dengesi: Hiperkalsemi-maligniteye bağlı humoral hiperkalsemi
Calcium homeostasis: Hypercalcemia-humoral hipercalcemia of malignancy
Mehtap Çalış, Oktay Incekara
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Yatarak tedavi gören akciğer tüberkülozu olgularının özellikleri: Retrospektif bir analiz
Characteristics of pulmonary tuberculosis cases treated in the hospital: A retrospective analysis
Levent Dalar, Firdevs Atabey, S. Kerem Okutur, Fatih Ayyildiz, Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Hanife Can, Recep Dodurgali, Arman Poluman
Sayfalar 12 - 15

3.
Akut inferior miyokard infarktüsünde sağ ventrikül tutulumunun elektrokardiyografik olarak incelenmesi
Electrocardiographic evaluation of right ventricle involvement in acute inferior myocardial infarction
Cemal Bes Cangül, S. Kerem Okutur, Erkan Öztekin, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Kerim Küçükler, Murat Kemahlı, Fatih Borlu
Sayfalar 16 - 22

4.
Akciğer tüberkülozu tanisinda bilgisayarli tomografinin önemi ve değeri
The importance and the place of computed tomography in the diagnosis of pulmonary tuberculosis
Levent Dalar, Firdevs Atabey, Fatih Ayyildiz, S. Kerem Okutur, Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Recep Dodurgali, Hanife Can, Arman Poluman
Sayfalar 23 - 25

5.
Erkek infertilite sorununda renkli doppler ultrasonografi ile tanı konan subklinik varikoselin semen parametrelerinde olası etkisi
The probable effects of sub clinical varicocele on sperm parameters diagnosed by color doppler ultrasonography in male infertility problem
Ahmet Nedim Kahraman, Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz
Sayfalar 26 - 30

6.
35 yaş altı meme kanserleri
Breast cancer under age 35
Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Fatih Akyüz, Ayşe Doğan, Oktay Incekara, Canan Tanık
Sayfalar 31 - 35

7.
Memenin invaziv duktal karsinomlarında tümör boyutu, aksiller lenf bezi tutulumu, perikapsüler yayılım, perinöral invazyon ve vasküler invazyonlarmın birbiriyle karşılaştırılması
The comparison of tumor size, metastasis of axillary lymph nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion in breast cancer with invasive ductal carcinoma
Canan Tanık, Serap Gözel, Damlanur Sakız, Nedim Polat, Fevziye Kabukçuoğlu, Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya
Sayfalar 36 - 40

OLGU SUNUMU
8.
Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Kliniği’ne başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of children with intoxication admitted to Sisli Etfal Hospital 1st Clinic of Pediatrics
Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz
Sayfalar 41 - 45

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Kontrollü ve kontrolsüz NIDDM’lu hastalarda kemik marker’ı olarak osteokalsin düzeylerinin saptanması
Determination of osteocalcin levels as a bone marker in controlled and uncontrolled niddm
Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay, Berna Aslan, Bilgehan Akman
Sayfalar 46 - 51

OLGU SUNUMU
10.
Epilepsi ile başvuran Dyke-Davidoff-Masson sendromlu olguda manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging in Dyke-Davidoff-Masson syndrome presented with epilepsy
Nuran Yılmaz, Ender Uysal, A. Deniz Kahraman, Hakan Yıldırım, Handan Toroslu, Muzaffer Başak
Sayfalar 52 - 56

11.
Anterior sakral meningosel olgusu
Anterior sacral meningocele
Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna
Sayfalar 56 - 60

LookUs & Online Makale