ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kas stimülasyonu
Electrostimulation
Banu Kuran
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve diyet uygulamalarıyla serum leptin ve body mass indeks (BMI) değişimleri
Serum leptin and BMI changes in policystic over syndrome patients with metformin and dietary applications
Nurdan Nurullahoğlu, Selma Nihan Karakaya, Özgür Akbayır, Gonca Yıldırım, Birgül Güraslan, Hakan Güraslan, Ali Ismet Tekirdağ
Sayfalar 12 - 18

3.
Diyabetik kadın hastalarda asemptomatik bakteriüri
The importance of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus
Soner Güney, Yusuf Ilker Çömez, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Neşe Güney, Erbil Ergenekon
Sayfalar 19 - 23

4.
Yarık damak operasyonları anestezisi güçlükleri: 1999-2004 yılları arası deneyimlerimiz
Difficulties in anesthesia of cleft palate operations: Our experimentations between 1999-2004
Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ, Bülent Saçak, Melahat Karatmanlı, Ayşe Hancı, Ulufer Sivrikaya, Lütfü Baş
Sayfalar 24 - 27

5.
Üreterolitiaziste, direkt üriner sistem grafisi, ultrasonografi ve kontrastsiz spiral bilgisayarlı tomografi’nin yeri
The role of conventional radiography, ultrasonography and computed tomography in ureterolithiasis
Hüseyin Özkurt, Soner Güney, Tuğrul Örmeci, Barış Türk, Can Kiremit, Muzaffer Başak
Sayfalar 28 - 31

6.
Tip 2 diabetes mellituslu olgularda hepatosteatoz sıklığı
Hepatosteatosis prevalence in patients with type 2 diabetes mellitus
Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz, Ahmet Nedim Kahraman, Barış Türk, Bdullah Soydan Mahmutoğlu, Muzaffer Başak
Sayfalar 32 - 35

7.
Metastazı ve lenfadenopatisi olan ve olmayan kanserli hastalarda fosfoheksoz izomeraz ve aldolaz serum düzeylerinin önemi
The importance of serum levels of phosphoheksose izomerase and aldolase in cancer patients with and without lymphadenopathies
Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay
Sayfalar 36 - 43

8.
Sağ överden kaynaklanan matür kistik teratom: Tipik radyolojik bulgular
Mature cystic teratoma originating from right ovary: Typical radiological findings
Ozan Karatag, Hüseyin Özkurt, Gülden Yenice, Barış Yanbuloğlu, Muzaffer Başak
Sayfalar 44 - 46

OLGU SUNUMU
9.
Rapunzel sendromu: Gastrik trikobezoar
The Rapunzel syndrome: Gastric trichobezoar
Mehmet Uludağ Uludağ, Ismail Akgün, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Arslan Çoban, Adnan Işgör
Sayfalar 47 - 49

10.
Genç erişkin hastada multipl stafilokoksik abse ve ampiyem
A case of multiple staphylococcic abscesses and empyema in a young adult
Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Cemal Bes, Hanife Can, Kerim Küçükler, Firdevs Atabey, Arzu Koç, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman
Sayfalar 50 - 52

11.
Kawasaki hastalığı ve intraoperatif akut myokard iskemisi
Kawasaki’s disease and intraoperative acute myokardial ischemia
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Hasan Çoruk
Sayfalar 53 - 56

12.
Hipotalamik hamartom’lu olguda radyolojik bulgular
Radiologic findings in a case of hypothalamic hamartoma
Hakan Yıldırım, Handan Uçankale, Ender Uysal, Tuğrul Örmeci, Muzaffer Başak
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale