ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 37 (4)
Cilt: 37  Sayı: 4 - 2003
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Nörojenik mesane
Nörogenic bladder
Cengiz Miroğlu Cangül, Uğur Boylu, Kaya Horasanlı
Sayfalar 7 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kırk yaş üstü gonartrozlu hastalarda debridman ve sonrası eklem içi sodyum hyaluronat uygulamalarımız ve sonuçlarımız
Intra-articular sodium hyaluronat injections and results in patiets with gonarthrosis over 40 years old
Mustafa Tekkeşin, Serdar Toker, Şenol Akman, Bülent Aksoy, İrfan Öztürk
Sayfalar 17 - 20

3.
Kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 65 yaş üzerindeki hastalarda mortalite oranlarının tahmini için ameliyat öncesi risk skorlamasının kullanımı
Using a scoring system to predict the mortality rates of the patiets over 65 years old who were treated for hip fracture
Serdar Toker, İrfan Öztürk, Mustafa Tekkeşin, Erden Ertürer, Tevfik Sülün, Aysun Toker
Sayfalar 21 - 25

4.
Akut miyokard infarktüsü geçiren erkeklerin eşlerinde koroner risk faktörleri
The coronary risk factors in the wives of acute myocardial infarction patients
Çiğdem Yazıcı Ersoy, İsmail Bozkurt, Ülkü Kerimoğlu, F. Kerim Küçükler, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Fatih Borlu
Sayfalar 26 - 29

5.
Akut laringotrakeobronşitli çocuklarda Serum ECP ve Total IgE düzeyleri
Serum ECP and Total IgE levels in children with acute laryngotracheobronchitis
Mahmut Çakır, Feyzullah Çetinkaya, Nergis Yamak, Fadıl Öztürk
Sayfalar 30 - 35

6.
Bir kent hastanesinin süt çocuğu servisinde izlenen ağır anemili hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of severely anemic patients followed-up in infant ward of an urban hospital
Ümit Kaya, Feyzullah Çetinkaya, Yıldız Yıldırmak, Özlem Akkurt Kaya
Sayfalar 36 - 39

7.
Çocuk klinikleri ile nöroşirürji kliniğinde yatan intrakranial kanamalı hastaların incelenmesi
Analysis of the patients with intracranial haemorrhage followed up in the clinics of children and neurosurgery
Mahmut Ekici, Tülay Olgun, Esra Deniz Papatya, Gül Özçelik, Türker Dalkılıç
Sayfalar 40 - 45

8.
Akut myokard infarktüs‘lü hastalarda plazminojen aktivatör inhibitörü-1 ve fibrinojen düzeleri
Plasminogen activator inhibitor-1 and fibrinogen levels in patients with acute myocard infarction
Akın Kürklü, Fatih Borlu, Levent N. Aydın, Sema Uçak, Ahmet M. Şengül, Çiğdem Y. Ersoy, Nezaket Eren, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 46 - 51

9.
NIDDM’lu erkek hastalarda dolaşımdaki kemik metabolizma belirteçleri ve kemik mineral dansitesi arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Correlation between the bone mineral density and the circulating bone metabolism markers in niddm male patients
Aysun Toker, Şebnem Ciğerli, Nezaket Eren, Fatma Turgay, Banu Kuran
Sayfalar 52 - 60

OLGU SUNUMU
10.
Tibia distal yerleşimli dev hücreli kemik tümörü
Giant cell tumor of the left distal tibia
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Zehra Berna Arık
Sayfalar 61 - 63

11.
Mültipl kemik metastazlarıyla ortaya çıkan renal hücreli karsinoma olgusu
Renal celi carcinoma presented with multiple bone métastasés
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut
Sayfalar 64 - 66

12.
Kemiğe ait primer non-Hodkgin lenfoma
Primary non-Hodkgin lymphoma of bone
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Kosti Can Çalışkan
Sayfalar 67 - 70

LookUs & Online Makale