ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 37 (3)
Cilt: 37  Sayı: 3 - 2003
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hipertiroidizmde tedavi seçenekleri ve cerrahi tedavi
Treatment alternatives and surgical therapy in hyperthyroidism
Adnan Işgör, Mehmet Uludağ
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Diğer grup oral antidiabetiklere eklenen akarboz tedavisi metabolik kontrolü ilk 6 haftada sağlar
Additional acarbose therapy to other group of oral antidiabetics provides metabolic control in the first 6 weeks
Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Özdal Ersoy, Ahmet Şengül, Akın Kürklü, Taner Baştürk, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 13 - 17

3.
1965 akciğer tüberkülozla olgunun retrospektif incelenmesi
The retrospective analysis of 1965 cases with pulmonary tuberculosis
Funda Seçik, Cemal Bes, Levent Dalar, S. Kerem Okutur, Z. Senem Elibol, F. Kerim Küçükler, Recep Dodurgalı, Firdevs Atabey, Hanife Can, Arman Poluman
Sayfalar 18 - 20

4.
Diafragmanm travmatik rüptürleri
Traumatic diaphragm ruptures
Halil Coşkun, Uygar Demir, Ali Kalyoncu, Tülay Eroğlu, Suat Evirgen, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 21 - 24

5.
İnferior miyokard infarktüsünün erken tanısında avL’deki resiprokal st depresyonunun önemi
Significance of reciprocal st segment depression in avl in early diagnosis of inferior myocardial infarction
Çiğdem Yazıcı Ersoy, S. Kerem Okutur, F. Kerim Küçükler, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Murat Kemahlı, Fatih Borlu
Sayfalar 25 - 27

6.
Serebral palsinin spastik tetraparezik formunda etiolojik ve klinik değerlendirme
Etiological and clinical evaluation of patients with spastic tetraplegic form of cerebral palsy
Zuhal Bilgen, Meral Özmen, Feyzullah Çetinkaya, Mehmet Emin Özen
Sayfalar 28 - 33

7.
Prematüre retinopatisinde risk faktörleri
The risk factors in retinopathy of prematurity
Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever
Sayfalar 34 - 39

OLGU SUNUMU
8.
Sekonder kronik hipertansiyon üzerine eklenmiş süperimpoze preeklampsi ve hellp sendromu: Olgu sunumu
Superimposed preeclampsia and hellp syndrome developing in a patient with secondary chronic hypertension
Arzu Özkan, Alparslan Baksu, Nimet Göker
Sayfalar 40 - 42

9.
Bir özofagus tüberkülozu olgusu
A case of esophageal tuberculosis
Firdevs Atabey, Cemal Bes, Levent Dalar, Z. Senem Elibol, S. Kerem Okutur, F. Kerim Küçükler, Funda Seçik, Arman Poluman
Sayfalar 43 - 45

10.
Olgu bildirisi: Sol amigdala kavernöz angiomu
Case report: Cavernous angioma arising from the left amygdala
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut
Sayfalar 46 - 48

11.
Karsinoid tümöre sekonder gelişen mültipl hepatik metastazlı olguda kemoembolizasyon tedavisinin sonucunu değerlendirmede manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği
Effectiveness of magnetic resonance imaging in the evaluation of chemoembolization treatment in a carcinoid tumor case presenting with multiple hepatic métastasés
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Kosti Can Çalışkan
Sayfalar 49 - 51

12.
Multipl pelvik nörofibromalarla ortaya çıkan tip 1 nörofibromatozis vakasında manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging in a neurofibromatosis Type 1 case presenting with multiple pelvic neurofibromas
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zehra Berna Arık
Sayfalar 52 - 54

LookUs & Online Makale