ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 36 (3)
Cilt: 36  Sayı: 3 - 2002
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Augmentasyon sistoplastisi
Augmentation cystoplasty
Cengiz Miroğlu, Uğur Boylu
Sayfalar 7 - 12

2.
Yara ve apselerden izole edilen mikroorganizmaların kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları
The distribution of the microorganisms that have been isolated from wound and abscesses in consideration of clinics and their antibiotic susceptibility
Mustafa Gül, Engin Seber
Sayfalar 13 - 18

3.
Hipofiz tümörlü hastalarda parasellar yayılımı göstermede patern visuel evoked potansiyellerin (P-VEP) önemi
The importance of patern visual evoked potentials in patients with pituitary tumor invasion of paracellar regions
Önder Us, Münevver Çelik, Kemal Barkut, Nihal Işık, Mehmet Özek, Mehdi Süha Öğüt, Canan Erzen
Sayfalar 19 - 23

4.
Akut myokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavinin serum TNF-alfa düzeylerine etkisinin incelenmesi
The effect of thrombolytic therapy on serum TNF-alpha concentrations in patients diagnosed with acute myocardial infarction
Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk
Sayfalar 24 - 28

5.
Kompresif optik nöropatili hastalarda görülen patern vizuel evoked potensiyel (P-VEP) değişiklikleri
Patern visual evoked potential changes seen in patients with compressive optic neuropathy
Münevver Çelik, Önder Us, Kemal Barkut, Candan Gürses, Mehmet Özek, Ilker Kayabeyoğlu, Nevzat Pamir, Nihal Işık
Sayfalar 29 - 33

6.
Intrauterin gelişme geriliğinin tanısında renkli doppler ultrasonografinin yeri
Diagnosis of intrauterin growth retardation using by doppler ultrasonography
Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Mehmet Ertürk, Tuğrul Örmeci, Inci Davas
Sayfalar 34 - 38

7.
Efor testi öncesi ve sonrası CPK-MB değerlerinin koroner anjiografi sonuçlarıyla karşılaştırılması
Comparison of the CPK-MB values before and after the stress test with coronary angiography results
Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Mesut Şeker, Ali Yayla
Sayfalar 39 - 42

8.
Akut myokard infarktüsünde mikroalbuminüri ve trombolitik tedavinin mikroalbuminüri düzeylerine etkisi
Microalbuminuria in acute myocardial infarction and efficacy of thrombolytic treatment on microalbuminuria levels
Ibrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla
Sayfalar 43 - 48

9.
Hastane infeksiyonu etkeni gram negatif enterik basillerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
Antibiotic susceptibility of gram negative enteric bacilli isolated from nosocomial infections
Mustafa Gül, B. Çetin, A. Gündüz, Engin Seber
Sayfalar 49 - 52

OLGU SUNUMU
10.
Kolon kanserinin çok nadir bir komplikasyonu: Gastrokolik fıstül
A rare complication of colon carsinoma: Gastrocolic Fistula
Ali Kalyoncu, Ediz Altınlı, Birol Ağca, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 53 - 55

11.
Atipik metastazlı meme kanseri olgusu
The case of breast cancer with atipic metastazes
Yusuf Başer, Mehtap Dalkılıç Çalış, Öznur Aksakal, Ahmet Uyanoğlu, Oktay Incekara, Damla Nur Sakız
Sayfalar 56 - 57

12.
Rektal adenokarsinomun mandíbula metastazı
Metástasis of rectal adeno carcinom to mandible
Altay Martı, Orhan Kızılkaya, Zerrin Özgen, Aytuğ Genç,, Alpaslan Mayadağlı
Sayfalar 58 - 60

13.
Pasini ve Pierini’nin idyopatik atrofoderma vakası
A case of idiopathic atrophoderma of pasini and pierini
Fulya Göksu, Ilknur Kıvanç Altunay, Gonca Gökdemir, Damlanur Sakız, Adem Köşlü
Sayfalar 61 - 63

LookUs & Online Makale