ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2000
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Bel Ağrılarının Konservatif Tedavisi
Conservative Treatment of Low Back Pain
Füsun Şahin, Gülgün Durlanık
Sayfalar 7 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
İnvaziv Girişim Uygulanamayacak Semptomatik BPH‘lı Hastaların Tedavisinde Finasterid-Doxazosin Kombinasyonunun Etkinliği
Effectiveness of Finasterid-Doxazosin Combination to treat patients with Semptomatic BPH on whom the lnvasive lntervention can not be applied
Muammer Kendirci, Süleyman Özüpekçe, Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı, Olcay Çiçekler, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 10 - 14

3.
12 Fournier Gangrenli Hastanın Değerlendirilmesi
Evaluation of 12 patients with Fournier‘s Gangrene
Semra Hacıkerim, Soner Tatlıdede, Çağrı Sade, Gürsel Turgut, Lütfü Baş
Sayfalar 15 - 19
Makale Özeti

4.
Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil Kombinasyonları ile TİVA‘nın Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkileri
The Effects of TIVA with Propofol - Fentanyl and Midazolam - Fentanyl Combinations On Haemodynamic Parameters and Recovery
Nevşin Bingöl Arda, G. Ulufer Sivrikaya, Dilek Tezal, Çağla Özbakış, Ayşe Hancı
Sayfalar 20 - 23

5.
Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz
Distant metastases in lung cancer patients
Özlem Maral, Kubilay Inanç, Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Oktay Incekara
Sayfalar 24 - 26

6.
Orbital ve Periorbital Yaralanmalarda Erken Cerrahi Girişim, Rijid Fiksasyon ve Greftlemeler
Early surgical procedures, rigid fixation and grafting in orbital and periorbital injuries
Lütfü Baş, Ismail Kuran, Kemal Uğurlu, Çağrı Sade, Ayşin Karasoy, Tuğrul Turan
Sayfalar 27 - 32

7.
Laringeal Maske Yerleştirilen Ürolojik Girişimlerde Propofol ile Sevofluranın Karşılaştırılması
Comparison of propofol with sevoflurane in laryngeal mask airway applicated urological procedures
A. Başgül, G. U. Sivrikaya, B. Ekşioğlu, M. Bektaş, A. Hancı
Sayfalar 33 - 36

8.
Total İntravenöz Anestezide Propofol ve Etomidat’ın HemodinamikParametreler ve Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of hemodynamic parameters and recovery characteristics of propofol and etomidate in tiva
Inci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel
Sayfalar 37 - 42

9.
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız
Results of our study of treatment for non-small cell lung cancer
Ahmet Uyanoğlu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Kubilay Inanç, Oktay Incekara
Sayfalar 43 - 46

10.
Çocuk Hastada Postoperatif Derlenme Kriterleri: Isoflurane ile İnhalasyon Anestezisi ve Ketamin + Midazolam ile İnfüzyon Anestezisinin Karşılaştırılması
Postoperdive recovery response in pediatric patients: comparison of inhalation anesthesia with isoflurane and infusion anesthesia with ketamin
Ayda Başgül, Ayşe Hancı
Sayfalar 52 - 55

11.
Üst Üriner Trakt Ürotelyal Tümörlerinde Konservativ Cerrahi Yaklaşımlarla İlgili Tedavi Sonuçları ve Klinik Deneyimlerimiz
Treatment results of conservative surgical approach in upper urinary tract urothelial tumours and our clinical experience
Eyüp Gümüş, Muammer Kendirci, Kaya Horasanlı, Ekrem Yadigaroğlu, Gökhan Özmen, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 56 - 61

OLGU SUNUMU
12.
Üç Leptospiroz Olgusu
Three cases of leptospirosis
Ayşe Yaşar, Birsen Çetin, Engin Seber, Tülay Akvardar
Sayfalar 62 - 63

LookUs & Online Makale