ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2000
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Eozinofili Sebepleri
Causes of Eosınophilia
Nevin Yılmaz, Fatih Borlu,, Tolga Konduk, Ali Ö. Öztürk
Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Ekim 1997- Aralık 1999 Döneminde Laboratuarımızda İncelenen Frozen Materyalleri ve Parafin Takip Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comperative Evaluation of Frozen Section Materials and Their Paraffin Section Diagnosis sent to our Laboratory between October 1997 and December 1999
Banu Yılmaz, Tülay Başak, Damlanur Sakız, İsmail Evren, Billur Şentürk
Sayfalar 9 - 18

3.
Nazofarenks Kanserinde Tedavi Yaklaşımımız ve Sonuçlarımız
Treatment Epproach and Results in Nasopharynx Carcinoma
K. İnanç, Ö. Maral, D. Karaçetin, A. Uyanoğlu, O. İncekara
Sayfalar 19 - 22

4.
Şaşılık Ameliyatlarından Sonra Kornea Topografik Değişiklerin İncelenmesi
Evaluation of corneal topographic changes after strabismus surgery
Şule Ziylan, Semra Hoca, Abdülkadir Egemenoğlu, Şafak Karslıoğlu
Sayfalar 23 - 28

5.
Son Dönem Renal Yetersizlikte Ultrafiltrasyonun Artiyel Setlik
Son Dönem Renal Yetersizlikte Ultrafiltrasyonun Artiyel Setlik
Mustfa Yıldız, Murat İnnice, Ebru Em, Bülent Öztürk, Ziyaettin Durakoğıu, Hülya Tanes Açıkel, Sema Karni, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 29 - 31

6.
Non Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları
Treatment Results of non Hodgkin Lymphoma
Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara
Sayfalar 32 - 34

7.
Akraba Evliliği Yapan Kadınlarda Eğitim Düzeyi,Evlilik Yaşı ve Doğurganlık Oranları
The Education Level, Age of Marriage and Fertility in Women with Consanguineous Marriages
Alparslan Baksu, M. Serden Çığsar, Nimet Göker, Sabri Kartal, Canan Eren Hergin
Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
8.
Kolon Tümör Obsrüksiyonlarma Bağlı Perforasyonlar
Colon Perforation Caused by Colonic Tumor Obstruction
Suat Tayan, Sadık Yıldırım, Mustafa Ateş
Sayfalar 41 - 44

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Tibolonun Serum Östradiol Düzeyi Ve Hipoöstrojenemik İndeks Üzerine Etkisi
Effects Of Tibolone To Serum Estrogen Levels And Hypoestrogenic Index
Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, Ibrahim Kaya, Akın Aydemir
Sayfalar 45 - 48

10.
Kliniğimize Başvuran Hastalarda Doğal Menopoz Başlangıç Yaşının Değerlendirilmesi
The Onset Age Of Menopause in Women Who Have Attended to Şişli Etfal Hospital 3 rd Obstetrics And Gynecology Outpatient Clinic
Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, Ibrahim Kaya, Akın Aydemir
Sayfalar 49 - 54

11.
Oligodendrogliomalarda Eksternal Radyoterapi Sonuçlarımız
Our Results External Radiothrapy in Oligodendrogliomas
Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay Incekara
Sayfalar 55 - 58

12.
Preemptif Analjezinin Artroskopi Sonrası Postoperatif Ağrı Kontroluna Etkisi
The Effect of Preemptive Analgesia On Postoperative Pain Control After the Artroscopies
G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Nevşin Arda, Halis Enhoş, Melahat Erol
Sayfalar 59 - 61

OLGU SUNUMU
13.
Hiperparatirodili Hastada Anestezi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Anaesthesia In A Patient With Hyperparathyroidy: A Case Report
G Ulufer Sivrikaya, Melahat Erol, Ayşe Hancı
Sayfalar 62 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale