ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 1997
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Çağlayan Semti İlkokul Çocukları Arasında KBB Hastalıkları Prevalansı
The Prevalance of ENT-Diseases Among Primary Schoolchildren in Çağlayan District
Aslı Batur Çalış, Ertuğrul Yavuz, Hüseyin Seven, Aras Şenvar
Sayfalar 7 - 11

2.
57 Genç İskemik inme Olgusunda Muayene ve Görüntüleme Bulguları ile Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the risk factors, neurologic examination and imaging findings in 57 young ischemic stroke cases
Hande Yiğitdinç Türker, A. Destina Yalçın, Hulki Forta
Sayfalar 12 - 18

3.
Kronik Renal Yetersizlikli Hastalarda Hemodiyalizin Plazma Endotilin-1 Düzeyi Üzerine Etkisi
The Effect of Hemodialysis on Levels of Endothelin-1 in Cases With Chronic Renal Failure
Gürkan Yurteri, Hakkı Arıkan, Nurgül Güven, Yalçın Özbahar, Aydoğan Öbek
Sayfalar 19 - 22

4.
Okul Öncesi Çocuklarda Diş Tedavisinde Diazepam ve Midazolamın Sedatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Sedative Effects of Diazepam and Midazalam on Preschool Children in Dentistry
Sibel Oba, Işın Ulukapı, Esen Özalp Dural
Sayfalar 23 - 26

5.
Bronş Karsinomlarının Tanısında Radyolojik Paternlerin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
The radiologic patterns of bronchial tumors
Muzaffer Başak, Müjdat Bankaoğlu, Ahmet Bülent Sözer
Sayfalar 27 - 32

6.
On Yenidoğan Tetanozu Olgusunun Retrospektif incelenmesi
Retrospective Study of 10 Neonatal Tetanus Cases
Betül Sezgin, Nuri Özer, Ünsal Yilmaz, Mehmet Demirkol, Mustafa Şahin, Nilüfer Dereli, Nimet Kayaalp
Sayfalar 33 - 36

7.
Rektosigmoid Köşe Tümörleri ve Kolonik Obstrüksiyon
Rectosigmoid Junction Tumors and Large Bowel Obstruction
Sadık Yıldırım, Murat Özdemir, Adil Baykan
Sayfalar 37 - 40

LookUs & Online Makale