ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - 1996
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Renal Hücreli Karsinomlarda Bilgisayarlı Tomografinin Önemi
Diagnostic lmportance of Computed Tomography in Renal Celi Carcinomas
Muzaffer Başak, Faruk Çelen, Ayhan Üçgül, Hüseyin Bozkurt, Ahmet Cevri Yıldız
Sayfalar 50 - 54

2.
Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Servisinde 1990-1994 Yılları Arasında Yatırılan Nefrotik Sendrom Olgularımızın Retrospekti incelenmesi
Primary Nephrotic Syndrome Observed Between 1990-1994 in The First Children Clinic of Şişli Etfal Hosital, A Retrospective Study
Güner Karatekin, Lütfü Koçyiğit, I. Ethem Erol, Mehmet Y. Eşen, Asiye Nuhog&774;lu
Sayfalar 55 - 58

3.
Dermatoloji ve Diğer Klinik Bilimler Arası ilişkiler
Dermatology and relations with other Clinic Sciences
Saliha Aslan, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 59 - 64

OLGU SUNUMU
4.
YÜZÜK AVÜLSİYON YARALANMASINA BAĞLI AMPÜTE PARMAKTA REPLANTASYON
A Successful Replantation of an Amputated Finger With A Ring
Ali Sakinsel, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Ümit Borataç, Lütfü Baş
Sayfalar 65 - 67

5.
Deri Kanserli Olguda Eksternal Radyoterapi
External radiotherapy in skin cancer
Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, Orhan Kızılkaya, Handan Erkal, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Sayfalar 68 - 70

6.
Hemiparezi Yakınmasıyla Gelen Bir Skrofuloderma Olgusu
A Case Of Scrofuloderma Attending With Hemiparesy
Ilknur Altunay, Canan Savaş, Handan Ferhanoğlu, Ali Güzelsoy, Adem Köşlü
Sayfalar 71 - 74

7.
Kallmann Sendromu ve FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi)
Kallmann's Syndrom and Familial Mediterenean Fever (FMF)
Gürkan Yurteri, Hakki Arıkan, Hakan Yapıcı
Sayfalar 75 - 77

8.
Down Sendromu'nda Atnalı Böbrek Anomalisi
Horse Shee Kidney in The Down's Syndrome
O. Nuri Özyurt, M. Üner Karacaoğlu, Mustafa Seven, Aslı Kasabalıgil, Faruk Vanlıoğlu, Kadir Savan, Bektaş Yıldırım
Sayfalar 78 - 80

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Mide Kanserinde Krukenberg Metastazları Oluşan Hastalarda Gözlem Deneyimi
Mide Kanserinde Krukenberg Metastazları Oluşan Hastalarda Gözlem Deneyimi
Atahanova Nigora Ergaşevna
Sayfalar 82 - 83

LookUs & Online Makale