ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - 1995
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Alopesi Areatada Tırnak Distrofileri
Onychodystrophies in Alopecia Areata
Özlem Yerebakan, Adem Köşlü, Esra Saygın Arpağ
Sayfalar 42 - 45

2.
Menopoz Süresi Kemik Yıkımı Arasındaki İlişki
The Relation Between Duration of Menopause and Bone Resorption Rate
Melahat Kesim, Kenan Çalışkan, Altuğ Bağcı, Günay Gülbaba
Sayfalar 46 - 48

3.
1992-1994 Jinekolojik Laparoskopi Anestezisine Retrospektif Bakış
A Retrospective Study on Anesthesiafor Gynecologie Between 1992-1994
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Nebahat Sivrikaya
Sayfalar 49 - 53

4.
Melasma Klinik ve Etyolojik Olarak Değerlendirilmesi
The Clinical and Etiological Evaluation of Melasma Cases
Betül Taş, Adem Köşlü
Sayfalar 54 - 58

5.
Sifilizde Zinciri (Filyasyon Araştırması)
A Survey on Filiation of Syphylis
Levent Turgut, Özlem Yerebakan, Adem Köşlü
Sayfalar 59 - 60

6.
Dalak Koruyucu ve Kan Tablosundaki Değişiklikler
Spleen Preserving Procedures and Blood Value Changes in Splenic Injuries
Mehmet Mihmanlı, Adnan Işgör, Ilyas Şahin, Murat Özdemir, Murat Atay, Bülent Türkay, Kenan Erzurumlu
Sayfalar 61 - 65

OLGU SUNUMU
7.
Jüvenil Larengeal Papillomatosis Olgusu
Juvenil Laryngeal Papillomatosis
Hüseyin Seven, Çeti&775;n Vural, Aras Şenvar
Sayfalar 66 - 68

8.
Nefropati Epidemika (idrar Sitolojisindeki Bulguları)
Nephropathia Epidemica (Cytological Findings in the Urine)
Gürcan Vural, Bjorn Hagmar, Arne Brantsaeter
Sayfalar 69 - 71

9.
Mikozis Fungoides: Bir Kütanöz T-Hücreli Non Hodgkin Lenfoma
Mycosis Fungoides: A Type of Cutaneous T-Celled Non Hodgkin Lymphoma
Betül Taş, Tülin Uygur Derin, Adem Köşlü
Sayfalar 72 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale