ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 1995
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
DERMATOLOJİ KLİNİĞİNDEN İSTENEN KONSÜLTASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dermatologic Consultations in hospital setting
Özlem Yerebakan, Ilknur Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 47 - 49

OLGU SUNUMU
2.
BİR ARNOLD CHIARI TİP Il OLGUSU
A Arnold Chiari type II case.
Hüseyin Özkurt, Ayhan Üçgül, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ateş Ateşalp
Sayfalar 50 - 53

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
MENENJİT VE KOMPLİKASYONLARININ TANI VE TAKİBİNDE ULTRASONOGRAFİ
USG in diagnosis of meningitis and its complications
Ayhan Üçgül, Ahmet Cevri Yıldız, Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Irfan Çelebi
Sayfalar 54 - 56

OLGU SUNUMU
4.
ÇEKUM KANSERİ REZEKSİYONU SONRASI GELİŞEN DEV OVER METASTAZI
Giant Over Methastase Occured After Resection of Carcinoma of Caecum
Mehmet Mihmanlı, Atıf Akyol, Feyziye Kabukçuoğlu
Sayfalar 57 - 59

5.
SYNOVİAL OSTEOKONDROMATOZİS
A synovial osteokondromatozis case
Ilker Ağcaoğlu, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt
Sayfalar 60 - 62

6.
ANAL İNKONTİNANSA NEDEN OLAN SİGMOİD KOLON TÜMÖRÜ
Carcinoma of the Sigmoid Colon Results With Anal Incontinance
Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 63 - 65

7.
SAFRA KESESİ AGENEZİSİ
Agenesis of the Gallbladder
Mehmet Mihmanlı, Murat Özdemir, Ali Kalyoncu, Ali B. Çulhaoğlu
Sayfalar 66 - 68

8.
KİSTİKPARSİYEL DİFERANSİASYON GÖSTEREN BİR NEFROBLASTOMA OLGUSU
Nephroblastoma with cyctic patial differentiation
Tülay Başak, Canan Tanık, Didem Baskın, Latif Abbasoğlu
Sayfalar 69 - 71

9.
KAN GRUPLARI VE KAN TRANSFÜZYONU
Blood Types And Blood Transfusion
Ahmet Taştan
Sayfalar 72 - 80

LookUs & Online Makale