ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 1985
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kan Grupları ile Bazı Hastalıkların Ensidansı Arasındaki İlişkiler ve Yaşama Süresine Etkileri
Relation Between the Incidence of Some Diseases and the Blood Groups
Suat Efe, Remzi Çiçek
Sayfalar 156 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Obezite
Obesity
Osman Uçarer
Sayfalar 163 - 170
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Abakteriel Menenjitler
Abacterial Meningitis
Ahmet Alver
Sayfalar 171 - 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Elektrik Akımlarının Ortopedi ve Travmatolojide Kullanılışı
Electrical Currents in Orthopedy and Traumatology
Ünal Kuzgun
Sayfalar 178 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Aids ve Etyolojiye Yönelik Son Durum
AIDS
M. Mahmut Bayık
Sayfalar 187 - 217
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale