ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 1985
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Meige Sendromu
Meige's Sydrome (Case Report)
Orhan Yağız, Bahattin Yardımcı, Metin Tamson
Sayfalar 37 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
İlginç Bir Miyelo Monositer Lösemi Olgusu ve Miyelomonositer Lösemi
Myelomonocytic Leukemia (Case Report)
Hikmet Yurtsever
Sayfalar 44 - 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Koroner Arter Hastalığında Arkus Aortada Görülen Aterom Plağının Diagnostik Yönden Değeri
The Diagnostic Significance of Atheromatus Plaques in Aortic Arch in Cases of Coronary Artery Disease (Review of 200 cases)
Semir Abbasoğlu, Nurettin Paşabeyzade
Sayfalar 57 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
İlginç Bir Seminom Olgusu
Seminoma (Case Report)
C. Tamer, İ. Gürpınar, N. Fertan, G. Budan, A. Karabacakoğlu
Sayfalar 67 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale