ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 1979
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Çeşitli Menengilerde Serebrospinal Sıvıda Kolesterol Seviyesinin İncelenmesi
The Determination of Cholesterol Levels in Cerebral Fluid, in Meningites
Işık Türkalp
Sayfalar 125 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Diabetik Hastalarda Elektromiyografi (EMG)
Electromyography (EMG) in Diabetic Patients
Kemal Bayülkem
Sayfalar 138 - 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Bir Vaka Dolayısı ile Chondrodysplastik Cücelik
Achondrogenesis and Thanotophoric Dwarfism: A Case Report
Fatma Gülsen Erhan
Sayfalar 145 - 154
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Submandibuler Tükrük Bezine Fiske Kist Hidatik (Bir Olgu Nedeniyle)
Hydatic Cyst in Submandibular Salivary Grand: A Case Report
Uğur Günter Akbulut
Sayfalar 155 - 158
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Normal Erişkinlerde N. Suralis Antidromik Duysal İletimi
Sensory Antidromic Conduction of N.Suralis in Normal Adults
Kemal Bayülkem
Sayfalar 159 - 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Gazlı Gangren
Gaseous Gangren: A Case Report
Rasim Torun
Sayfalar 169 - 178
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Kafa İçi Basınç Artması Sendromu ve Psödotümör Serebri
Intracranial Pressure Increase Syndrome and Cerebral Pseudo-Tumour
Kemal Bayülkem
Sayfalar 179 - 196
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Diabetik Polinöropati (Semptomatoloji, Sınıflandırma ve Sıklığı)
Diabetic Polyneuropathy
Kemal Bayülkem
Sayfalar 197 - 207
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Şizofrenik'lerde EEG Bulguları
EEG Findings in Schizophrenics
Kemal Parlak, Ahmet Ülman, Ali İhsan Şener, Baki Arpacı
Sayfalar 208 - 213
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Kronik Amphetamine Suistimalinde Sezeryan Ameliyatı Sırasında Kardiak Arrest
Kronik Amphetamine Suistimalinde Sezeryan Ameliyatı Sırasında Kardiak Arrest
Stanley I. Samuels, Aubrey Maze, George Albright, Vildan Batır
Sayfalar 214 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale