ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 1979
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Perforasyon Olmamış Mekanik İleus Vakalarında İntraperitoneal Sıvı Kültürlerinin Bakteriolojik Tetkiki
Bacteriological Studies of Intraperitoneal Fluids in Cases of Unperforated Intestinal Obstructions
Şinasi Can
Sayfalar 3 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Sheehan Sendromu
Sheehan's Syndrome: Case Reports
Nadire Güresin Apaydın, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 9 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Parkinsonizm'de Bromocriptine
Bromocriptine in Parkinsonism
Yıldırım Aktuna, Kemal Bayülkem, Hulki Forta, Dursun Kırbaş
Sayfalar 23 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
10024 Fıtık Vakasında Barsak Tıkanması Yapan Fıtıklar ve Bunlarda Zaman Faktörü-Lezyon İlişkisi
Relations of Time Factor and Lesion in Cases of Intestinal Obstructions Due to Hernias
Şinasi Can
Sayfalar 35 - 41
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Carcinoid Sendrom
Carcinoid Syndrome
Hikmet Yurtsever
Sayfalar 42 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Defrol İptilası
Dextroproxyhene Addiction
Ali İhsan Şener
Sayfalar 46 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Çeşme Ilıcaları
Çeşme Ilıcaları
Fatih Ali Yücel
Sayfalar 64 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale