ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 1977
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ekstrasistol
Premature Beats
Semir Abbasoğlu
Sayfalar 317 - 323
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Pfeiffer-Weber Christian Hastalığı (Relapsing Nodular Panniculitis)
Pfeiffer-Feber-Christian Disease
Feyza Boneval, Atilla Atalay, Rasim Torun, Adnan Karacan, Güngör Olcay
Sayfalar 324 - 331
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
İki Myoma İnsitatus Nascendi Vak'ası Münasebetiyle
Two Cases of Myoma Insitatus Nascendii
Ülkü Gökdemir
Sayfalar 332 - 337
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Bir Vaka Dolayısıyla Familial Mediteranean Fever
A Case Familial Mediteranean Fever
Ahmet Nasuhoğlu, Yalçın Bulgurcu
Sayfalar 338 - 349
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Pediatride Şok
Shock in Pediatrics
Nimet Kayaalp, Mehmet Y. Eşen
Sayfalar 350 - 362
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Diagnostik İzah Yönünden Siklus Bozukluklarının (Amenorrhoe-Anovulation) Klasik Tasnifini Değiştiren Son Görüşler
Review of Cyclus Disturbances
F. Selcen, P. Özkara
Sayfalar 363 - 377
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sol Bacakta Lokalize Olan ve Akciğer, Kemik ve Beyinde Multipl Metastaz Gösteren Bir Alveolar Soft Part Sarcoma Vakası
A Case of Alveolar Soft Part Sarcoma
Ahmet Nasuhoğlu
Sayfalar 378 - 387
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Piyasaya Çıkışlarının 17 ci Yılı Doldurması Nedeniyle Oral Kontraseptiflerin 10 Soru ve Cevapla Kritiği
Oral Contraceptives
Necdet Alaca
Sayfalar 388 - 395
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Şok (Tarif, Tasnif ve Fizyopatoloji)
Shock
Ahmet Nasuhoğlu
Sayfalar 396 - 400
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Nörolojik Komlikasyon Gösteren Bir Hipoglisemi Vak'ası
A Case of Hypoglycemia Presenting Neurological Complications
Yıldırım Aktuna, Kemal Bayülkem, Semir Abbasoğlu, Hulki Forta
Sayfalar 401 - 411
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
1977 Yılında Hastanemizden Emekliye Ayrılan Arkadaşlarımız
1977 Yılında Hastanemizden Emekliye Ayrılan Arkadaşlarımız

Sayfalar 412 - 424
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale