ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 1977
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Miyokard İnfarktüsünü İzleyen Günlerde Kan Lipidlerinde Görülen Değişmeler
Serum Lipids During the Course of Acute Myocardical Infarction
Suat Efe, Berrin Uslu, Semir Abbasoğlu
Sayfalar 211 - 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Sous-Phrenique Mesafede Gelişen Abseler ve Cerrahi Tedavisi
Subdiaphragmatic Abscess
Nureddin Apaydın, Aykut Canik
Sayfalar 220 - 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Şişli Çocuk Hastahanesi II. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yapılan Uterus Extirpation'larının Analizi
Statistical Data on Hysterectomies Performed Şişli Children Hospital 2 nd Ob-Gyn Clinic
Füruzan Selcen, Peker Özkara
Sayfalar 229 - 237
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Katarakt Yapan İlaçlar
Drugs Causing Cataract
M. Hayri Durdu
Sayfalar 238 - 240
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Anestezide Hasta Pozisyonlarının Önemi
The Importance of Position in Anesthesiology
Raife Torun
Sayfalar 241 - 252
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Bir Vak'a Münasebetiyle Craniostenosis'ler (Oxycephaly)
Craniostenosis
Günay Engin, Aydın Bozdoğan
Sayfalar 253 - 258
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Bir Acut Appendicitis Vakasında Akciğer Actynomyces Bovis'i ve Tedavisi
A Case of Actinomyces Bovis and Acute Appendicitis
Kamuran Arer, Kadir Yücetürk
Sayfalar 259 - 265
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Travmatik Kist Hidatik Perforasyonları
Traumatic Hydatid Cyst Perforatiin
Medih Egemen, Ünal Tutaysalgır, Rasim Torun, Şinasi Can, Fikri Çelik, Cemalettin Ayan, İbrahim Özgün, R. Şenaras, İ. Yıldırım, M. Aksoy
Sayfalar 266 - 279
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Bir Vak'a Münasebetiyle Marfan Sendromu
Marfan's Syndrome
Günay Engin, Aydın Bozdoğan
Sayfalar 280 - 283
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Karaciğer Ponksiyon Biopsisi
Liver Biopsy
M. Yüksel Eşen
Sayfalar 284 - 289
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Glokom Cerrahisindeki Yeni Gelişmeler
The New Methods of Glaucoma Surgery
Günay Engin, Aydın Bozdoğan
Sayfalar 290 - 311
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale