ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 1977
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Miyokard İnfarktüs'ü Vak'alarında Plazmada Prothrombin Zamanıyle Fibrinojen Değerleri ve Birbirleriyle İlişkileri
Prothrombin Time and Plasma Fibrinogen Relationship in Cases of Myocardical Infarctions
Münevver Akman
Sayfalar 125 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
İki Vak'a Nedeniyle Neufibromatosis (Recklinghausen Hastalığı)
Neurofibromatosis: Report of Two Cases
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, Günay Ergin
Sayfalar 138 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Nefrotik Sendromun Uzamış Kortikoterapisinde Tiroid Fonksiyonun Değerlendirilmesi
Thyroid Functions in Nephrotic Syndromes Treated wtih Corticosteroids
Zeki Erdoğmuş, Nevin Bozbora, Bersan Aytaç
Sayfalar 143 - 148
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Tüberküloz Menenjit'te Liquor Cerebrospinalis'te İyonize Calcium Tayini ve Değerlendirilmesi
Liquor Calcium in Tuberculous Meningitis
Münevver Akman
Sayfalar 149 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Kranium'da Temporal ve Frontal Bölgelerde Tümöral Kitle ile Müterafık Eozinofilik Granüloma Vak'ası
Eosinophilic Granuloma: Case Report
Yıldız Yalçınlar
Sayfalar 157 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Nervus Mandibularis'e Lokal Anestezi Bakımından En Kolay Varış Yolları
Local Anesthesia of Mandibular Nerve
A. Şenol Ertürkoğlu
Sayfalar 162 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sheehan Sendromunda Psişik Bozukluklar
Psychiatric Manifestations in Sheehan's Syndrome
Suat Efe, Halis Karsu
Sayfalar 166 - 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Memleketimizdeki Yetişkin İnsanda Angulus Mandibula'nın Açı Derecesi Üzerindeki Çalışmalar
Study on Mandibular Angle in Adults
A. Şenol Ertürkoğlu
Sayfalar 175 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale