ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 1977
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
150 Portio Erosio'nu Vak'ası Tetkik ve Tedavi Sonuçları
Cervical Erosion: Report of 150 Cases
Hadi Sungun, Turgut Genç
Sayfalar 3 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Sistemik Hastalarda Görülen Deri Belirtileri
Skin Manifestations in Systemic Diseases
Selahattin Ergelen, Selçuk Aygen
Sayfalar 10 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Alport Sendomu
Alport's Syndrome
Semir Abbasoğlu
Sayfalar 20 - 26
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Kliniğimizde Tetkik Edilen Sterilite Vak'aları ve Sonuçları
Sterility
Hadi Sungun, Tülin Yüksel
Sayfalar 27 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Kryochirurgie (Krioterapi)
Cryosurgery
Peker Özkara
Sayfalar 32 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Krukenberg Tümörü
Krukenberg's Tumor
Semir Abbasoğlu, Suat Efe
Sayfalar 43 - 47
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Şişli Çocuk Hastanesi 1.Kadın-Doğum Kliniği Cervical Cancer Araştırmaları
Cervical Cancer
Hadi Sungun, Lütfullah Bildirici
Sayfalar 48 - 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Gebelik ve Hormonal Kontraseptiflerle Genital Mikozların İlişkisi
Relation Between Pregnancy, Hormonal Contraceptives and Genital Mycosis
Peker Özkara
Sayfalar 57 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Diabetes İnsipidus Vak'alarında Değişik Tedavi Metodlarıyla Aldığımız Sonuçlar
Report of 3 Cases of Diabetes İnsipidus Treated with Nonhormonal Drugs
Semir Abbasoğlu
Sayfalar 64 - 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Jinekoloji ve Doğumda Antibiotiklerle Profilaksi (Chemoprophylaxe)
Antibiotic Prophylaxis in Gynecology
Peker Özkara
Sayfalar 71 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Akut Miyokard İnfarktüsünde İlk Saatler
The First Hours in Acute Myocardical Infarction
Semir Abbasoğlu
Sayfalar 86 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale