ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 1976
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hakkari'de ve İstanbul'da Psikosomatik Hastalıkların Görülme Oranları
Psychosomatic Diseases in Hakkari and Istanbul
Suat Efe
Sayfalar 297 - 303
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Hormonal Kontrasepsiyon Metodlarındaki Son Gelişmeler
Progress in Hormonal Birth Control Methods
F. Selcen, P. Özkara
Sayfalar 304 - 316
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Servikal Sendromlar
Cervical Syndromes
Atilla Atalay
Sayfalar 317 - 325
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Ürolojide Antibiyoterapi
Antibiotic Therapy in Urology
Nejat Fertan, Vedat Onan
Sayfalar 326 - 333
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Osteomalazi
Osteomalacia
Atilla Atalay, Zeki Ertaş
Sayfalar 334 - 338
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Malign Folliküloma Tipinde Bir Granuloza Hücreli Tümör Vakası
A Case of Granulose Cell Tumor
Fatih Ali Yücel, Hüseyin Atalay
Sayfalar 339 - 344
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Osteoporozis
Osteoporosis
Atilla Atalay
Sayfalar 345 - 348
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Sifilizin Sağıtım Prensipleri ve Vak'alar
Treatment of Syphilis
Selahattin Ergelen, Erkman Sözer, Salih Akfırat, Selçuk Aygen
Sayfalar 349 - 371
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Akut Entermittan Porfiria
Acute Intermittent Porphyria
Suat Efe
Sayfalar 360 - 371
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Kliniğimizde Teşhis Edilen Bir Diskeratoz Folliküler Vak'ası
A Case of Dyskeratosis Follicularis
Erkmen Sözer, Selçuk Aygen
Sayfalar 372 - 375
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Bir WPW Sendromu Vak'ası Münasebeti ile Preeksitasyon Sendromları
Pre-exitation Syndromes
Fikret Pamir, M. Şükrü Güçel
Sayfalar 376 - 384
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale