ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 1976
KISA HABER
1.
Dr.Hazım Bumin
Dr. Hazım Bumin

Sayfalar 190 - 230
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Değişik Tipte Gelip Geçici Nadir ve Reversibl İletim Bozuklukları Gösteren Bir Akut Diafragmatik Miyokard İnfarktüsü
A Different Rare Type of Acute Diaphragmatic Myocardium Infarction
Semir Abbasoglu
Sayfalar 231 - 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
İki Vak'a Örneğiyle Ventriküler Septal Defekt
Two Cases of Ventricular Septal Defect
Nimet Kayaalp, Sümer Tercan, Aydın Arık, Tezer Ulusoy, Yaşar Yıldırım
Sayfalar 237 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Malnütrisyonlu Çocuklarda Bakır Metabolizması
Seruplasmin and Total Copper in P.K.M. Infant
Zeki Erdoğmuş, Nevin Bozbora, Ahmet Alver, Sabiha Pala
Sayfalar 246 - 252
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Bir Marcus-Gunn Fenomeni Vak'ası
A Case of Marcus-Gunn Phenomenia
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu
Sayfalar 253 - 256
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Apert Syndromu
Apert Syndrome
Zeki Erdoğmuş, Nevin Bozkara, Ahmet Alver
Sayfalar 257 - 261
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
1968-1972 Yılları Arasında Şişli Çocuk Hastanesi 1. Çocuk Dahiliye Servisinde Yatan Hastaların Yaş, Cins, Teşhis ve Prognoz Bakımından İstatistiki Değerlendirilmesi
Statistical Evoluation of Pediatrics Cases According Age, Sex, Diagnosis and Prognosis of Şişli Children's Hospital Between 1968-1972
Nevin Bozbora, Abdurrahman Özsarı, Berşan Topçu, Engin Canberk, Gönül Hatipoğlu, Senay Kutsal, Ümit Müllin, Ahmet Alver
Sayfalar 262 - 265
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
İntrauterin Fetal Distres ve Teşhis Yöntemleri
Intrauterin Fetal Distress and Its Methods of Diagnosis
Fürüzan Selcen, Peker Özkara
Sayfalar 266 - 279
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Overde Lokalizasyon Gösteren Kist Hidatik
A Case of Hydatid Cyst Localized on the Ovarium
Fatih Ali Yücel, Ülkü Gökdemir, Hüseyin Atalay
Sayfalar 280 - 285
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Gebelik ve İlaç İlişkileri
Pregnancy and Drug Relations
Hadi Sungun
Sayfalar 286 - 294
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale