ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 1976
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Glukoz Tolerans Testleri, Klinik Değerleri ve Mukayesesi
Glucose Tolerance Tests
Mürvet Bilen, Münevver Akman
Sayfalar 3 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Türkiye'de Blastomycosis ve Meydana Getirdiği Lezyonlar
Blastomycosis in Turkey
Uğur Çevikbaş, Münevver Yenerman
Sayfalar 24 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Şiddet Süre Eğrisiyle Paralize Fasiyellerde Prognoz Tayini
Determination of Prognosis in Facial Paralysis
Feyza Boneval, Adnan Karacan, İlhan Arcan
Sayfalar 35 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Bir Vak'a Nedeni İle Özofago-Trakeal Fistüller
Esophagotracheal Fistula: Case Report
M. Aksoy, O. Yaylaoğlu, C. Benderli
Sayfalar 39 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Bir Vak'a Dolayısiyle Alopesi Areata'nin Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Treatment in Alopecia Areata
Selahattin Ergelen, Erkman Sözer
Sayfalar 44 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Kliniğimizin Hodgkin Materyali ve Değişik Seyir Gösteren Bir Hodgkin Granülomu Vak'ası
Hodgkin's Granuloma: Case Report
Suat Efe
Sayfalar 50 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Post Rubeola (Rubella) Sendromu
Post-Rubela Syndrome
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık, Metin Uludağ
Sayfalar 58 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Gebelik Süresinin Uzaması
Prolongation of Pregnancy
Nezihi Orhon, Hadi Sungun, Ruşen Bora
Sayfalar 64 - 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Şişli Çocuk Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin 1973-1975 Seneleri Arasındaki Operatif Doğum Vak'alarına Genel Bakış
Statistical Data of 2nd Ob-Gyn Clinic of Şişli Children Hospital
Füruzan Selcen, Peker Özkara
Sayfalar 72 - 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Değişik Hastalıklarda Avustralya Antijeni
Australia Antigen in Different Diseases
Suat Efe, Güngör Kaya
Sayfalar 82 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Göğüs Ameliyatları İçin Ameliyat Önce ve Sonrası Gerekli Eksersizler
Pre-op and Post-op Exercises in Thoracic Surgery
Atilla Atalay
Sayfalar 93 - 100
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Toxoplasmosis
Toxoplasmosis
Nezihi Orhon, Hadi Sungun, Ruşen Bora
Sayfalar 101 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale