ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Akciğer Kitlelerinin Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Kalın İğne Biyopsisi; Teknik, Komplikasyonlar ve Tanısal Yeterlilik Oranı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 47-51 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.46338

Akciğer Kitlelerinin Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Kalın İğne Biyopsisi; Teknik, Komplikasyonlar ve Tanısal Yeterlilik Oranı

Cennet Şahin1, Onur Yılmaz1, Burcin Ağrıdağ Üçpınar1, Ramazan Uçak2, Uğur Temel3, Muzaffer Başak1, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak4
1Department of Radiology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Istanbul Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Bilgisayarlı Tomografi klavuzluğunda yapılan kalın iğne biyopsisinin akciğer kitlelerinin histopatolojik tanısında önemli bir rolü vardır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde akciğer kitlelerine yönelik bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yaptığımız perkütan kalın iğne biyopsi sonuçlarımızı paylaşmaktır.
Yöntem: Kurumumuzda toplam 117 hastanın akciğer kitlelerine yönelik Bilgisayarlı Tomografi klavuzluğunda perkütan yolla kalın iğne biyopsisi yapıldı. İşlem sonrası komplikasyon ve tanısal yeterlilik oranları ve radyolojik-patolojik tanısal korelasyon retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 23’inde (% 20) komplikasyon (20 (%17) pnömotoraks; 3 (%3) kanama) meydana geldi; 5'sinde (toplam hasta sayısının %4’sı) göğüs tüpü takılması gerekti. Komplikasyon oranları ile hasta cinsiyeti / yaşı, tümör hacmi / lokalizasyonu veya iğne hattı uzunluğu arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Toplamda 85 primer akciğer kanseri vakasının 77'sinde (% 91) radyo-patolojik tanı sonuçları tutarlıydı.
Sonuç: Bilgisayarlı Tomografi klavuzluğunda yapılan kalın iğne biyopsisi akciğer kitlelerinin tanısında kabul edilebilir komplikasyon oranları ile yüksek tanısal değere sahiptir. (SETB-2019-10-133)

Anahtar Kelimeler: Akciğer, transtorasik biyopsi, bilgisayarlı tomografi kılavuzluğu, kalın iğne biyopsisi.

Computed Tomography-guided Transthoracic Core Needle Biopsy of Lung Masses: Technique, Complications and Diagnostic Yield Rate

Cennet Şahin1, Onur Yılmaz1, Burcin Ağrıdağ Üçpınar1, Ramazan Uçak2, Uğur Temel3, Muzaffer Başak1, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak4
1Department of Radiology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Istanbul Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Computed tomography-guided core needle biopsy has an important role in the accurate histopathological diagnosis of lung masses. The present study aims to share our results of computed tomography-guided percutaneous core needle biopsy of lung masses.
Methods: A total of 117 patients had computed tomography-guided percutaneous core needle biopsy for lung masses between January 2017-September 2019 in our institution. In this study, these patients’ post-procedural complications, diagnostic-yield-rates and radiological-histopathological correlations were evaluated retrospectively.
Results: Complications occurred in 23 (20%) patients (20 (17%) of pneumothorax; 3 (3%) of hemorrhage). Chest-tube-drainage was needed in five (4%) of all patients. No significant difference was found between complication rates and patient gender/age, tumor volume/localization or needle-path-length (p>0.05). In 77 of the 85 (91%) primary-lung-cancer-cases radiological and pathological diagnostic results were correlated.
Conclusion: Computed tomography-guided core needle biopsy has a high diagnostic yield rate with acceptable complication rates in the diagnosis of lung masses.

Keywords: Computed-tomography-guidance, core-needle biopsy; fine-needle-aspiration biopsy; lung; transthoracic biopsy.

Cennet Şahin, Onur Yılmaz, Burcin Ağrıdağ Üçpınar, Ramazan Uçak, Uğur Temel, Muzaffer Başak, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak. Computed Tomography-guided Transthoracic Core Needle Biopsy of Lung Masses: Technique, Complications and Diagnostic Yield Rate. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 47-51

Sorumlu Yazar: Cennet Şahin
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale