ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 67-72 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.26790

Üst Ekstremite Yaralanması Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Yaşananların Retrospektif Analizi

Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Çalışmada üst ekstremite yaralanması sebebiyle Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde yatarak takip edilen hastaların demografik özellikleri, etiyolojik faktörleri, tıbbi tanıları retrospektif olarak incelenerek bu hastaların ameliyat sonrası ilk 24 saatte içinde yaşadığı sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine üst ekstremite yaralanması nedeniyle başvuran 82 hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastalar operasyon sonrası ilk 24 saat içinde ağrı, bulantı, kusma, kanama, ajitasyon varlığı, ödem, üst ekstremite immobilizasyonu gerekliliği, dolaşım problemleri şikayetleri açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların etiyolojik faktörleri incelendiğinde; 54 hastanın kesici ve delici alet ile, 10 hastanın cama yumruk atma nedeniyle, 15 hastanın iş kazası sonucu, 2 hastanın trafik kazası sonucu ve 1 hastanın da darp nedeniyle yaralandığı tespit edilmiştir.
Hastaların operasyon sonrası yaşadığı sorunlar arasında, hastada %45 oranda (n=36) ağrı, %7 oranında bulantı ve kusma(n=5), %14 oranında yara yerinden pansumanı kirletecek tarzda kanamalarının olduğu (n=11) ve bütün hastaların üst ekstremitede immobilizasyonu sağlamak amacıyla alçı atel uygulandığı, ödemi önlemek amacıyla kol elevasyonu yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca ilk 24 saatte %2 oranında ödem,%16 oranında aşırı ağrıya bağlı ajitasyon, %8 oranında da ciltte ya da uzuvda dolaşım problemi yaşadıkları saptanmıştır.
Sonuç olarak: Hastaların yaralanma tiplerini ve postoperatif yaşadıkları sorunları kategorize etmek üst ekstremite yaralanmaları sonrası oluşabilecek postoperatif değişikliklerin kolay ve doğru yönetilmesini sağlayacağını düşünmekteyiz. (SETB-2018-03-042)

Anahtar Kelimeler: Ağrı, postoperatif, kas-iskelet ağrısı

The Retrospective Analysis and the Demographics of Upper Extremity Injury Patients and Their Problems in the First 24 Hours After Operation

Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: In this study, we analyzed patients with upper extremity injuries concerning patient demographics, injury type and etiological factors, and the most common problems encountered during the first 24 hours that were noted in the retrospective analysis.
Methods: In this study, a total of 82 patients who presented to the emergency plastic surgery clinic in Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, postoperatively these patients were checked after surgery for first 24 hours concerning pain, nausea and vomiting, edema, agitation, arm immobilization arm and vascular patency.
Results: Among etiological factors, 54 patients were sharp-object trauma, 10 patients punched a hard object, 15 patients had work hazard, two patients had traffic accident, one patient from the fight. When these patients were postoperatively analyzed, in 45% patients pain, in 7% nausea and in 14 % bleeding were observed. Plaster was placed in 100% of the patients in order and their arms were elevated to reduce edema. During the first four hours, in 2% of the patients, edema was seen, 16% agitation, 8%vascular problems.
Conclusion: When the type of injury is subcategorized to injuries of several compartments (nerve, tendon, muscle, artery, vein), the early postoperative challanges are more easily and correctly handled.

Keywords: Pain, postoperative; musculoskeletal pain.

Şükran Öztürk, Kamuran Zeynep Sevim. The Retrospective Analysis and the Demographics of Upper Extremity Injury Patients and Their Problems in the First 24 Hours After Operation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 67-72

Sorumlu Yazar: Kamuran Zeynep Sevim, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale