ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Mıtoxantrone, 5-Fluorouracıl And Hıgh Dose Calcİum Folİnate in The Treatment Of Metastatıc Breast Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 27-28

Mıtoxantrone, 5-Fluorouracıl And Hıgh Dose Calcİum Folİnate in The Treatment Of Metastatıc Breast Cancer

Orhan Kızılkaya1, Oktay Incekara2, Handan Erkal2
1Şişli Etfal Hastanesi Rad. Onk. Ki. Şefi
2Şişli Etfal Hastanesi Rad. Onk. Ki. Başasistanı

Metastatic breast cancer remains incurable today. Therefore the toxicity and efficacy of systemic chemotherapy has critical importance. 5-Fluorouracil and high dose calcium foliuate (Leucovorin) produced response rates of approximetely 20 % in heavily pretreated patieııts. Mitoxantrone is effective in the treatment of metastatic breast cancer and less adverse effects. We observed that this combination.


METASTATİK MEME KANSERLERİNDE I. BASAMAK TEDAVİ OLARAK MİTOXANTRONE, YÜKSEK DOZ CALCİUM FOLİNATE 5-FLUOROURACİL KULLANIMI

Orhan Kızılkaya1, Oktay Incekara2, Handan Erkal2
1Şişli Etfal Hastanesi Rad. Onk. Ki. Şefi
2Şişli Etfal Hastanesi Rad. Onk. Ki. Başasistanı

Metastik meme kanserlerinde tedavi planlaması yapılırken seçilecek Kemoterapi ajanlarının tedavideki başarıları kadar yan etkileri de önemlidir. Enkürabl olan bu hastalıkta, çeşitli kemoterapi kombinasyonları yada tek ajanlı kemoterapiler kullanılagelmektedir. Mitoxanırone metastatik meme kanserlerinde etkin bir antiııeoplastik ajandır. Yine 5Fluorouracil ve Calcium Folinate kombinasyonu da tedavi edilmemiş meme kanserli hastalarda yaklaşık % 20 cevap oluşturmaktadır.


Orhan Kızılkaya, Oktay Incekara, Handan Erkal. Mıtoxantrone, 5-Fluorouracıl And Hıgh Dose Calcİum Folİnate in The Treatment Of Metastatıc Breast Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 27-28

Corresponding Author: Orhan Kızılkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale