ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of the Otolaryngological Symptoms of Laboratory-Confirmed and Clinically Diagnosed COVID-19 Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 334-342 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.99399

Comparison of the Otolaryngological Symptoms of Laboratory-Confirmed and Clinically Diagnosed COVID-19 Patients

Senem Kurt Dizdar1, Ugur Dogan1, Egehan Salepci1, Burcin Agridag2, Merve Ekici1, Alperen Aybal1, Emine Celik3, Bilge Turk1, Alican Coktur1, Ilyas Dokmetas3, Suat Turgut1
1Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye Sisli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye Sisli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Infectious Disease, University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye Sisli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Our aim is to determine prevalence, severity, duration of otorhinolaryngologic symptoms related to coronavirus disease 2019 (COVID-19), and correlation between the test results obtained by oronasopharyngeal swab and the symptoms of these regions by evaluating differences in ear, nose, and throat (ENT) symptoms between laboratory-confirmed COVID-19 patients and clinically and computed tomography (CT)-diagnosed COVID-19 patients.
Methods: The study enrolled patients with a positive polymerase chain reaction (PCR) test diagnosed with COVID-19 that grouped as PCR (+), and those with repeated negative PCR tests but COVID-19 Reporting and Data System (CO-RADS) chest CT findings with high (CO-RADS 5) or very high (CO-RADS 6) similarity to COVID-19 that grouped as PCR(–)/CT(+). Demographic features, general symptoms, and otorhinolaryngological symptoms and severity of disease were evaluated and compared.
Results: The most common ENT symptoms in the PCR(+) group were loss of taste (n=77), loss of smell, and sore throat with respective frequencies of 34.5%, 31.8%, 26.0%, and in PCR(−) CT (+) group loss of taste, loss of smell, and sore throat with respective frequencies 24.6%, 21.1%, and 18.4%. ENT symptom rates were found higher in PCR (+) group (65.0%) according to PCR(–)/CT(+) group (49.1%) with statistically significant difference (p=0.008). Loss of smell rates were found higher in PCR (+) group according to PCR(–)/CT(+) group with statistically significant difference (p=0.037).
Conclusion: Loss of smell and taste were most common ENT symptoms in laboratory-confirmed COVID-19 cases. The presence of COVID-19 should definitely be considered in patients presenting with sudden loss of smell or taste. In addition, loss of smell and otolaryngologic symptoms were more common in laboratory-confirmed COVID-19 according to clinically and computed tomograpy diagnosed COVID-19 cases. There can be a correlation between positive sample region and symptom region. Location of symptoms must be considered for decision of sampling location.

Keywords: Anosmy, clinically diagnosed, computed chest tomography, coronavirus disease 2019, laboratory-confirmed, otolaryngological symptoms, smell loss

Laboratuar Testleri İle Tanı Konulan ve Klinik bulgular ile Tanı Konulan COVID-19 Hastalarının Kulak Burun Boğaz Semptomlarının Karşılaştırılması

Senem Kurt Dizdar1, Ugur Dogan1, Egehan Salepci1, Burcin Agridag2, Merve Ekici1, Alperen Aybal1, Emine Celik3, Bilge Turk1, Alican Coktur1, Ilyas Dokmetas3, Suat Turgut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç
Amacımız COVID-19 ile ilgili kulak burun boğaz semptomlarının prevalansını, şiddetini, süresini belirlemek ayrıca laboratuvar tarafından doğrulanmış COVID-19 hastaları ile klinik ve bilgisayarlı tomografi ile teşhis edilmiş COVID-19 hastaları arasındaki kulak burun boğaz (KBB) semptomlarındaki farklılıkları ortaya koyarak; oro-nazofarenks sürüntüsü ile elde edilmiş test sonuçları ile bu bölgeye ait semptomlar arasında ilşki kurmak.
Gereç ve Yöntem(ler)
Çalışmaya, PCR testi pozitif olan hastalar (PCR (+)) ve tekrarlayan PCR testleri negatif olmasına ragmen CO-RADS akciğer BT bulgularının CoVID-19 ile uyumu yüksek (CO-RADS 5) veya çok yüksek (CO-RADS 6) olup kliniği COVİD-19 ile uyumlu olan hastalar (PCR(–)/CT(+))dahil edildi. Demografik özellikler, genel semptomlar, kulak burun boğaz semptomları ve hastalık şiddeti değerlendirildi ve karşılaştırıldı.
Bulgu(lar)
PCR(+) grubunda en sık görülen KBB semptomları sırasıyla tat kaybı ( n=77 %34.5), koku kaybı (%31.8) ve boğaz ağrısıydı (%26.0); PCR(-) CT'de (+) grupta ise sırasıyla tat kaybı (%24.6), koku kaybı (%21.1) ve boğaz ağrısıydı ( %18.4). KBB semptomu görülme oranı PCR(+) grupta (%65,0), PCR(–)/CT(+) (%49,1) gruba göre istatistiksel olarak anlamlı farkla daha yüksekti (p=0,008). Koku kaybı oranı PCR(+) grupta PCR(–)/CT(+) gruba göre istatistiksel olarak anlamlı farkla daha yüksekti (p=0,037).
Sonuç(lar)
Koku ve tat kaybı ve boğaz ağrısı, COVID-19 vakalarında sık görülen KBB semptomları arasındadır. Ani koku veya tat kaybı ile başvuran hastalarda covid-19 varlığı düşünülmelidir. Üst solunum yollarından alınan örnekle PCR(+) tanısı alan hastalar ve klinik ve tomografi ile COVID-19 tanısı konulmuş hastalar arasındaki üst solunum yolu semptomlarının sıklığı ve özellikle de koku kaybının sıklığı arasındaki anlamlı fark pozitif test sonuçları ile semptom bölgesi arasında korelasyon olduğunu düşündürmektedir. Numune alma yeri kararı için semptomların yeri de dikkate alınabilinir. (SETB-2022-03-055)

Anahtar Kelimeler: Kulak Burun Boğaz Belirtileri, Laboratuvar Onaylı, Klinik Olarak Teşhis Edildi, COVID-19, Bilgisayarlı Göğüs Tomografisi, Koku kaybı, Anosmi

Senem Kurt Dizdar, Ugur Dogan, Egehan Salepci, Burcin Agridag, Merve Ekici, Alperen Aybal, Emine Celik, Bilge Turk, Alican Coktur, Ilyas Dokmetas, Suat Turgut. Comparison of the Otolaryngological Symptoms of Laboratory-Confirmed and Clinically Diagnosed COVID-19 Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 334-342

Corresponding Author: Senem Kurt Dizdar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale