ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A case of multiple staphylococcic abscesses and empyema in a young adult [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 50-52

A case of multiple staphylococcic abscesses and empyema in a young adult

Recep Dodurgali1, Levent Dalar1, Sezai Öztürk1, Cemal Bes2, Hanife Can1, Kerim Küçükler2, Firdevs Atabey1, Arzu Koç1, Çiğdem Y. Ersoy2, Arman Poluman1
1Yedikule Chest Diseases Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Third Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

A 24 years old male patient who presented with fever, cough, weight loss, pain in the right shoulder and chest as well as swelling with severe pain in the right thigh, has been hospitalized in our clinic. These symptoms were present since one month and with no response to wide spectrum antibiotics administered under non-hospitalized conditions. Cachexia, inadequate oral hygiene and limitations of movements were also observed. Non respiratory sounds could be heard on the right with auscultation and there was extensive dullness. A fluctu¬ating hot abscess of approximately 10X10 cm diameter was detected on the right thigh. 12 600/mm3 of leucocytes, a shift to the left in the formula, normocytic anemia were also noted. In his chest X-ray, diffuse homogenius density at the right and at the thorax CT, locular, encysted pleural effusion was detected. At CT sections obtained from femoral level, two collections of abscess were observed on the right. Pleural and abscess fluid cultures were Stafilococcus aureus positive. Immune deficiency that was also observed clinically was confirmed by lymphocytes subpopulation analysis. Cefasolin at 2 g/day doses has been administered for I month for treatment. As the patient was not belonging to the child, or elderly population and he did not presented with nasocomial infection characteristics, it was considered as a staphylococcic infection case with a course of multilocular abscesses and encysted pleural empyema as a result of a possible sepsis due to staphylococci of the mouth flora.

Keywords: S. aureus, Empyema, Multiple abscesses

Genç erişkin hastada multipl stafilokoksik abse ve ampiyem

Recep Dodurgali1, Levent Dalar1, Sezai Öztürk1, Cemal Bes2, Hanife Can1, Kerim Küçükler2, Firdevs Atabey1, Arzu Koç1, Çiğdem Y. Ersoy2, Arman Poluman1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul

Ateş, öksürük, zayıflama, sağ omuz ve göğüs ağrısı, sağ uylukta.şiddetli ağrılı şişlik şikayetleri ile kliniğimize interne edilen 24 yaşındaki erkek hastanın anamnezinden, semptomların bir ay süreli olduğu ve ayaktan uygulanmış olan geniş spektrumlu antibiyotiklere cevap vermediği öğrenildi. Kaşeksi (boy 163 cm., kilo 43 kg) ağız hijyeni bozukluğu, hareket kısıtlılığı gözlendi. Sağda oskültasyonla solunum sesleri duyulmuyordu ve yaygın matite mevcuttu. Sağ uylukta yaklaşık 10x10 cm. çapında fluktuasyon veren sıcak abse saptandı. Lökosit 126001mm3 idi. Formülde sola kayma, normokrom normositik anemi saptandı. PA akciğer graf isinde sağda total, yer yer homojen opak dansite artışları ile bilgisayarlı tomografide loküle ankiste plevral efiizyon saptandı. Femoral düzeyden alınan BT kesitlerinde sağda collum femoralis düzeyinde 3.5x5.5x12 cm. çapında ve ileopsoas kasında 3 cm.’lik iki adet abse koleksiyonu gözlendi. Plevral sıvı ve abse kültürlerinde Staphylococcus auıeııs üredi. Klinik olarak gözlenen imnün yetersizliği ayrıca kanda lenfosit subpopulasyon incelemesi ile kanıtlandı. Tedavide bir ay süre ile sefazolin sodyum 2g/gün dozunda uygulandı. Subplevral kapalı tüp tora kostomi ile‘toplam 4000 mi. sıvı 25 günde aspire edildi. Hastanın çocuk veya ileri yaş grubunda olmaması, nozokomiyal infeksiyon niteliği göstermemesi nedenleriyle genç erişkinde %I0 gibi düşük bir sıklıkla ağız florasından stafilokoklara bağlı olası bir sepsis sonucu multilokule aliseler ve ankiste plevral ampiyemle seyreden stafilokok in.feksi.yonu tablosu. olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: S.Aureus, ampiyem, multiplabs

Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Cemal Bes, Hanife Can, Kerim Küçükler, Firdevs Atabey, Arzu Koç, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman. A case of multiple staphylococcic abscesses and empyema in a young adult. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 50-52

Corresponding Author: Recep Dodurgali, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale