ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
2 cases of hereditary pheochromositoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 48-50

2 cases of hereditary pheochromositoma

Sibel Oba, Inci Paksoy, Fatma Gündoğan, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık
First Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Pheochromositoma is a rare tumor seen generally in middle aged group patients. This tumor is generally bilateral and much more rarely seen in peadiatric patients. In this study we present two peadiatric siblings cases of hereditary pheochromositoma and discuss their anesthesia characteristics.

Keywords: Pheochromositoma, hereditary, peadiatric, anesthesia

İki olgu nedeniyle kalıtsal feokromasitoma

Sibel Oba, Inci Paksoy, Fatma Gündoğan, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Feokromasitoma, genellikle orta yaş grubunda görülen ender bir tümördür. Pediatrik olgularda ise daha da nadir ve genellikle bilateraldir. Bu çalışmada iki kardeş çocuk olgu üzerinden kalıtsal feokromasitomada anestezi özellikleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Feokromasitoma, kalıtsal, pediatrik, anestezi

Sibel Oba, Inci Paksoy, Fatma Gündoğan, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık. 2 cases of hereditary pheochromositoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 48-50

Corresponding Author: Sibel Oba, Türkiye
LookUs & Online Makale