ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2, and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto’s Disease [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 473-478 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.95826

Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2, and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto’s Disease

Esma Yetim1, Mehmet Ali Eren2, Huseyin Karaaslan2, Tevfik Sabuncu2
1Department of Internal Medicine, Harran University Faculty of Medicine, Sanliurfa, Türkiye
2Department of Endocrinology, Harran University Faculty of Medicine, Sanliurfa, Türkiye

Objectives: Fetuin-A is a protein that exhibits proatherogenic, pro-inflammatory, and anti-inflammatory effects with increased insulin resistance and adipocyte dysfunction. The nuclear factor erythroid 2-related factor (Nrf2) is a transcription factor that is crucial for protecting cells against oxidative damage. As a cell death product, cytokeratin 18 (CK18) levels increase during necrosis and apoptosis of both normal and tumor cells. We analyzed the plasma levels of three biomarkers based on the hypothesis that they might be related to some pathophysiological pathways in Hashimoto’s disease.
Methods: We compared 34 female patients with overt hypothyroidism due to Hashimoto’s disease (Group 1) with 34 age-matched healthy females (Group 2). For comparison, plasma levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), fetuin-A, Nrf2, and CK18 were measured in all participants.
Results: In group 1, the mean TSH levels (31.4±15.3) were significantly higher than those in group 2 (2.6±1.0) (p<0.001). The levels of mean fetuin-A (606.7±34.2) and Nrf2 (1.3±0.6) were found to be significantly higher in group 1 than in group 2 (440.0±34.2 vs. 0.7±0.2) (p<0.001 for both). CK18 levels in group 1 (0.36±0.13) were also significantly higher than in group 2 (0.26±0.16) (p=0.020). A significant correlation was observed between TSH levels and fetuin-A (r=0.401, p=0.001).
Conclusion: Increased levels of fetuin-A, Nrf2, and CK18 may be a consequence or cause of the pathophysiological pathways of Hashimoto’s disease. The clinical significance of increased levels of these biomarkers requires further investigation.

Keywords: Cytokeratin18, fetuin-A, Hashimoto's disease, nuclear factor erythroid 2-related factor

Hashimoto Hastalığı Olanlarda Yüksek Plazma Fetuin-A, Nrf2 ve Sitokeratin 18 Düzeyleri

Esma Yetim1, Mehmet Ali Eren2, Huseyin Karaaslan2, Tevfik Sabuncu2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Fetuin-A, adiposit disfonksiyonu ve artmış insülin direnci ile birlikte proaterojenik, proinflamatuar ve antiinflamatuar etkiler sergileyen bir proteindir. Nükleer faktör eritroid 2 ile ilişkili faktör (Nrf2), hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasında önemli roller oynayan bir transkripsiyon faktörüdür. Sitokeratin18 (CK18) düzeyleri, hücre yıkımının bir indirekt göstergesi olarak, hem normal hem de tümör hücrelerinin nekrozu ve/veya apoptozu sırasında artmaktadır. Hashimoto tiroiditinde etkili olan bazı patofizyolojik yolaklar ile ilişkili olabilecekleri hipotezine dayanarak, bu üç biyo-belirtecin plazma düzeylerini analiz ettik.
Yöntemler: Hashimoto tiroiditine bağlı aşikar hipotiroidisi olan 34 kadın hasta (Grup 1) ile benzer yaştaki 34 sağlıklı kadın hastayı (Grup 2) karşılaştırdık. Karşılaştırma için tüm katılımcıların plazma örneğinden tiroid uyarıcı hormon (TSH), fetuin-A, Nrf2 ve CK18 düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Grup 1'de ortalama TSH düzeyleri (31,4±15,3) grup 2'ye göre (2,6±1,0) anlamlı olarak yüksekti (p<.001). Ortalama Fetuin-A (606.7±34.2) ve Nrf2 (1.3±0.6) düzeyleri grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (440.0±34.2'ye karşı 0.7±0.2) (her ikisi için p<.001). CK18 düzeyleri de grup 1'de (0,36±0,13) grup 2'den (0,26±0,16) anlamlı olarak yüksekti (p=0,020). TSH düzeyleri ile Fetuin A arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlendi (r=0,401, p=0,001).
Sonuç: Hashimoto tiroiditinde artan fetuin-A, Nrf2 ve CK18 seviyeleri, bu hastalıkta etkili olan patofizyolojik yolakların bir sebebi veya sonucu olabilir. Bu biyobelirteçlerin artan düzeylerinin klinik öneminin daha iyi anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2023-05-093)

Anahtar Kelimeler: Cytokeratin 18, fetuin-A, Hashimoto tiroiditi, nuclear factor erythroid 2-related factor

Esma Yetim, Mehmet Ali Eren, Huseyin Karaaslan, Tevfik Sabuncu. Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2, and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto’s Disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 473-478

Corresponding Author: Huseyin Karaaslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale