ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Parents’ attitude and doubts about lomber punction [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 23-27

Parents’ attitude and doubts about lomber punction

Metin Uysalol, Ahmet Incioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Lumbar puncture (LP) is a method which applied to examine the cerebrospinal fluid. LP is used in diagnose of variable diseases (infections, tumors, intracranial bleeding...i. e.) and to measure the intracranial pressure. As it’s an invasive procedure parents have doubts and anxiety towards LP.
Study Design: A study was carried out to evaluate parents’ attitude and doubts about the lumbar puncture procedure; causes and solutions to these doubts. Parents of 90 children ever applied LP before was enlisted to the study in April 2006-October 2006. A questionnaire was filled by doctor after interview with one of the parents (usually mother). The questionnaire was consist of child’s indication for LP, sociocultural and demographic data about the parents, their initial reaction to the procedure, doubts about LP and thoughts after doctors talk to persuade. Charts were formed about the data we collected and the results evaluated with the SPSS 11. 0 statistical program.
Results: Most of the children’s indication for LP was CNS infections (%54.4), and some of them was fever of unknown origin (%22.2). %51.1 of the parents approved LP in the first hand, %46.6 of them were first denied but persuaded after the interview with the doctor. Paralysis was the most common (%60) doubt.
Conclusions: Parents tend to deny LP in the first hand; this situation is a problem preventing the diagnosis of diseases like CNS infections and intracranial bleeding which are life threatening. We have to acquaint the families and the community about the procedure by media, not to delay the diagnosis of serious diseases.

Keywords: Lomber ponksiyon, ebeveynler, endişe

Lomber ponksiyon konusunda annelerin tutum ve endişeleri

Metin Uysalol, Ahmet Incioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Lomber ponksiyon (LP) Beyin içindeki boşluklarda ve omurilik çevresinde dolaşan sıvının incelenebilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Çeşitli hastalıkların (enfeksiyon, kanama, tümör... vb) belirtilerini görebilmek, kafa içi basıncını ölçebilmek veya tedavi uygulayabilmek amacıyla LP yapılması gerekebilir. İnvazifbir işlem olduğu için ebeveynlerin işlem hakkında bir takım çekinceleri vardır. Ebeveynlerin LP hakkındaki şüphe ve endişelerini değerlendirmek, bunların sebeplerini araştırmak ve çözüm üretmek amaçlı bir çalışma yürüttük.
Gereç ve Yöntem: Ailelerin işlem hakkındaki bilgi ve çekincelerini değerlendirmeyi amaçlayan bir soru formu hazırlanmış ve çeşitli sebeplerle LP endikasyonu konulan 90 hastanın ebeveynlerine, doktor tarafından uygulanmıştır. Form LP endikasyonunu, ebeveynlerin sosyokültürel ve demografik verilerini, işleme ilk tepkilerini ve doktorla yapılan görüşmeden sonraki düşüncelerini içermektedir. Toplanan verilerle ilgili tablolar oluşturulmuş ve sonuçlar SPSS 11.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: LP endikasyonlarının çoğu merkezi sinir sistemi enfeksiyonu (%54.4) ve sebebi bilinmeyen ateşti (%22.2). Ebeveynlerin %51.1’i LP işlemini hemen onayladılar. %46.6’sı ilk başta reddetmesine rağmen doktor görüşmesi sonrası ikna oldular. Felç en sık korku nedeni idi.
Sonuçlar: Ebeveynler LP işlemini ilk bakışta reddetmektedirler; bu da merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, intrakraniyal kanama gibi hayatı tehdit eden enfeksiyonların tanısını güçleştiren ciddi bir durumdur. Ciddi hastalıkların tanısının gecikmemesi için toplum ve aileler işlem konusunda bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: LP, parents, doubt

Metin Uysalol, Ahmet Incioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun. Parents’ attitude and doubts about lomber punction. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 23-27

Corresponding Author: Metin Uysalol
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale