ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Multidetector Computer Tomography Angiography Protocol in the Context of Transcatheter Aortic Valve Implantation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 177-181 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.90836

Multidetector Computer Tomography Angiography Protocol in the Context of Transcatheter Aortic Valve Implantation

Esra Belen, Huseyin Ozkurt, Ugur Yanc
Seyrantepe Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Transcatheter aortic valve implantation is a procedure in the context of non-suitable for open surgery. Measurements of aortic root width, aortic valve surface area, and measurements of the aortic tree, coronary vessels, femoral, and subclavian arteries are of critical importance. In the TAVI procedure, the dimensions of the valve to be placed on the patient are determined by the computed tomography method. Appropriate protocols should be selected for coronary scoring and inclusion of coronary arteries in TAVI imaging and after the shooting, images of coronary arteries such as curved MPR and VRT should be processed, and these images should be prepared to guide the physician who will perform the procedure. The device to be used in imaging must be a tomography device with at least 64 MCDT sections. There are two methods for these shots using ECG triggering. These methods are as follows: Retrospective scan and prospective scan. Bolus tracking method for TAVI imaging is one of the most accurate contrast giving methods that can be used. Automatic dose calibration is used. With the success of the method day by day, the importance of “Computerized Tomography TAVI,” which guides physicians during the method, has increase.

Keywords: Aortic root, Aortic valve diameter, Atherosclerotic plaque levels and degree of stenosis, Contrast injections, Coronary vessels, Diameter, Percutan aortic valve implantation, Sinus heights, Sinus valsalva...

Multidedektörlü bilgisayar tomografi anjiyografi protokolünde transkateter aort implantasyonu

Esra Belen, Huseyin Ozkurt, Ugur Yanc
Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Transkateter aort implantasyonu uygun aort kapağı belirlenerek değişimi gerçekleştirilen kapalı cerrahi bir işlemdir. Aort kökü, aort kapağı ölçümleri bunların dışında aort ağacının, koroner damarların, femoral, subklaviyan arterlerin ölçümleri kritik öneme sahiptir. TAVI işleminde hastaya yerleştirilecek kapağın boyutları Bilgisayarlı Tomografi yöntemi ile belirlenir. Koroner skorlaması ve koroner arterlerin TAVI görüntülemesine dahil edilmesi için uygun protokoller seçilmeli ve çekimden sonra koroner arterlerin Curved MPR, VRT gibi görüntüleri işlenmeli ve bu görüntüler işlemi yapacak hekime rehberlik edecek şekilde hazırlanmalıdır. Görüntülemede kullanılacak cihaz, en az 64 MCDT kesitli bir tomografi cihazı olmalıdır. EKG tetikleme kullanan bu çekimler için iki yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır: Retrospektif Tarama ve Prospektif taramadır. TAVI görüntüleme için Bolus İzleme yöntemi, kullanılabilecek en doğru kontrast verme yöntemlerinden biridir. Otomatik doz kalibrasyonu kullanılır. Yöntemin günden güne başarısı ile hekimlere yöntem sırasında rehberlik eden "Bilgisayarlı Tomografi de TAVI’nin” önemi artmıştır. (SETB-2022-03-060)

Anahtar Kelimeler: Perkutan aort kapak implantasyonu, aort kökü, koroner damarlar, transkateter aort implantasyon prosedürü, genişlik, aterosklerotik plak seviyeleri, stenoz derecesi, aortik kapak çapları, koroner anomaliler, sinüs valsalva, kontrast madde.

Esra Belen, Huseyin Ozkurt, Ugur Yanc. Multidetector Computer Tomography Angiography Protocol in the Context of Transcatheter Aortic Valve Implantation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 177-181

Corresponding Author: Ugur Yanc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale