ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Type 1 Neurofibromatosis presenting with multiple neurofibromas [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 68-70

Type 1 Neurofibromatosis presenting with multiple neurofibromas

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Neurofibromatosis type 1 is the most frequent form of neuro-fibromatosis and is characterized by the presence of at least two neurofibromas and 6 or more cafe au lait spots although it does have other diagnostic criteria. We showed a typical neurofibromatosis type 1 case which presented multipl neurofibromas in the right sciatic region, sacral nerve roots, both thigh regions, posteriorly localized to the seminal vesicle and scattered subcutaneously. We emphasized that magnetic resonance imaning is very important showing and characterizing for neurofibromas in terms of revealing their typical high signal intensity on T2 weighed images and demonstrating the relationship between the mass and nerves


Mültipl nörofibromalarla seyreden Tip 1 nörofibromatosis vakası

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Tip / nörofibromatosis, Nörofibromatosis’ in en sık görülen formu olup, başka tanısal kriterlerin, varlığına da rağmen, en az iki nörofibroma ve altı veya daha fazla cafe au lait lekele¬rinin varlığı, ile karakterizedir. Biz sağ siatik sinir lojunda, sakral sinir köklerinde, her iki uyluk bölgesinde, semiııal vezikülün posteriorunda ve subkutan yerleşimli mültipl nörofibromalarla seyreden tipik bir Nörofibromatosis tip 1 vakasını sunduk. Biz kitle ile sinirlerin ilişkisini göstererek ve T2 ağırlıklı görüntülerde tipik sinyal intensitelerini açığa çıkararak nörofibromaların gösterilmesinde ve karakterizasyonunda MR ince¬lemenin çok önem taşıdığını vurguladık.


Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar. Type 1 Neurofibromatosis presenting with multiple neurofibromas. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 68-70

Corresponding Author: Ahmet Mesrur Halefoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale