ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Pemhigus vulgaris with external ear involvement: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 57-59

Pemhigus vulgaris with external ear involvement: a case report

Eda Kumbasar1, Gonca Gökdemir1, Berna Uslu- Coşkun2, Ilknur Kıvanç- Altunay1, Adem Köşlü1, Damlanur Sakız3
1Department of Dermatology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Ear Nose Throat and Neck Surgery
3Department of Pathology

Pemphigus vulgaris is a rare autoimmune disorder characterized by bullae appearing upon normal skin or mucous membranes. Skin lesions of pemphigus vulgaris present clinically typical bullae formation and ulceration. Most of the lesions start initially in the oral mucosa. Other mucosal involvements are conjunctiva, pharynx, larynx, oesophagus, urethra, vulva and cervix. We present the case of a 72 year old man with pemphigus vulgaris involving external ear mucosa.


Dış kulak yolu tutulumu olan pemfigus vulgaris

Eda Kumbasar1, Gonca Gökdemir1, Berna Uslu- Coşkun2, Ilknur Kıvanç- Altunay1, Adem Köşlü1, Damlanur Sakız3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi
3Patoloji Kliniği

Pemfigus vulgaris, normal deride veya miiköz memhranlarda hüllerle seyreden nadir otoimmün bir hastalıktır. Pemfigus vulgarisin deri lezyonları tipik hallerden ve ülserasyonlardan oluşur. Lezyonların çoğu oral mukozada haşlar. Oral mukoza dışında konjunktiva, farenks, larenks, özefagus, iiretra, vulva ve serviks tutulumu bildirilmiştir. Burada nadir hir lokalizasyon olması nedeniyle dış kulak yolu tutulumu olan pemfigus vulgarisli 72 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır.


Eda Kumbasar, Gonca Gökdemir, Berna Uslu- Coşkun, Ilknur Kıvanç- Altunay, Adem Köşlü, Damlanur Sakız. Pemhigus vulgaris with external ear involvement: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 57-59

Corresponding Author: Eda Kumbasar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale