ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Bir Yıl İçinde Kliniğimize Gelen İdrar Enkontinansı Vak'aları [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1974; 8(4): 290-294

Bir Yıl İçinde Kliniğimize Gelen İdrar Enkontinansı Vak'aları

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Kadın-Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Yıl İçinde Kliniğimize Gelen İdrar Enkontinansı Vak'aları

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Kadın-Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Füruzan Selcen. Bir Yıl İçinde Kliniğimize Gelen İdrar Enkontinansı Vak'aları. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1974; 8(4): 290-294

Corresponding Author: Füruzan Selcen
LookUs & Online Makale