ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in Chloride Voltage-Gated Channel 7 Gene [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 161-165 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.88964

A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in Chloride Voltage-Gated Channel 7 Gene

Isik Odaman Al1, Yesim Oymak1, Filiz Hazan2, Semra Gursoy3, Tulay Ozturk4, Ozlem Bag5, Salih Gozmen1, Nurgul Karakaya1, Tuba Hilkay Karapinar1
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Medical Genetics, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pediatric Medical Genetics, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department of Pediatric Radiology, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
5Department of Pediatrics, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Autosomal recessive osteopetrosis is also known as infantile malignant osteopetrosis (IMO). The clinical course is often serious and if left untreated, it is fatal in the 1st year of life. Diagnosis is challenging and often delayed or misdiagnosed. Herein, we present an infant girl who was diagnosed with IMO during evaluations for her hypotonicity and thrombocytopenia. A novel mutation of the chloride voltage-gated channel 7 (CLCN7) gene was also reported. A 10-day-old female patient was referred to our hospital for evaluation of hypotonicity. Her physical examination was normal, other than hypotonicity. Laboratory analysis revealed thrombocytopenia and hypocalcemia. In the progress, while she was followed in outpatient clinic, hepatosplenomegaly was detected at the age of 3 months. IMO was suspected with the findings of hepatosplenomegaly, cytopenia, hypocalcemia, difficulty of obtaining bone marrow, peripheral smear findings, and hearing loss. The X-ray of the bones was consistent with IMO. A novel pathogenic homozygous c.1504>T (p.Arg502Trp) mutation in CLCN7 gene was revealed. IMO is a rare disorder and it is important to differentiate this entity for better clinical outcome. The presence of neurological and hematological findings, organomegaly, hearing loss, and vision disorders must attract attention to IMO.

Keywords: Chloride voltage-gated channel 7 gene, Leukoerythroblastosis, Novel mutation, Osteopetrosis, Thrombocytopenia

Yenidoğan Döneminde Hipotonisite ve Trombositopeni ile Başvuran Bir İnfantil Malign Osteopetrozis Olgusu: CLCN Geninde Yeni Bir Mutasyon Bildirimi

Isik Odaman Al1, Yesim Oymak1, Filiz Hazan2, Semra Gursoy3, Tulay Ozturk4, Ozlem Bag5, Salih Gozmen1, Nurgul Karakaya1, Tuba Hilkay Karapinar1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Tıbbi Genetik Bölümü, İzmir
4Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Bölümü, İzmir
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İzmir

Otozomal resesif osteopetrozis, infantil malign osteopetrozis (IMO) olarak da bilinir. Genellikle ağır bir klinik gidiş gösterir ve tedavi edilmezse hayatın ilk yıllarında ölümle sonuçlanır. Tanı koymak zordur ve genellikle yanlış tanı konulur ya da tanı konulması gecikir. Burada hipotonisite ve trombositopeni nedeni ile tetkik edilirken IMO tanısı konulan ve CLCN7 geninde yeni bir mutasyon saptanan olguyu sunmak istiyoruz. On günlük kız hasta hipotonisite nedeni ile tetkik amaçlı hastanemize gönderildi. Fizik muayenesi hipotonisite dışında normaldi. Tetkiklerinde trombositopeni ve hipokalsemi saptandı. Klinik izleminde 3 aylıkken hepatosplenomegalisi fark edildi. Direk kemik grafileri IMO ile uyumluydu. Moleküler incelemede CLCN7 geninde yeni bir homozigot c.1504>T (p.Arg502Trp) mutasyonu saptandı. IMO nadir görülen bir hastalıktır ve daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için hastalığın farkına varıp erken tanı konulması önemlidir. Nörolojik ve hematolojik bulgular, organomegali, işitme kaybı ve görme bozuklukları IMO’yu düşündürmelidir. (SETB-2021-03-093)

Anahtar Kelimeler: osteopetrosis, CLCN7 geni; trombositopeni; lökoeritroblastozis; yeni mutasyon

Isik Odaman Al, Yesim Oymak, Filiz Hazan, Semra Gursoy, Tulay Ozturk, Ozlem Bag, Salih Gozmen, Nurgul Karakaya, Tuba Hilkay Karapinar. A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in Chloride Voltage-Gated Channel 7 Gene. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 161-165

Corresponding Author: Isik Odaman Al
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale