ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Report of 3 Cases of Diabetes İnsipidus Treated with Nonhormonal Drugs [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 64-70

Report of 3 Cases of Diabetes İnsipidus Treated with Nonhormonal Drugs

Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Diabetes İnsipidus Vak'alarında Değişik Tedavi Metodlarıyla Aldığımız Sonuçlar

Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Semir Abbasoğlu. Report of 3 Cases of Diabetes İnsipidus Treated with Nonhormonal Drugs. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 64-70

Corresponding Author: Semir Abbasoğlu
LookUs & Online Makale