ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Intrauterine device in the bladder; A case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 35-37

Intrauterine device in the bladder; A case report

Barış Türk, Hatice Yılmaz, Şefik Çitçi, Mehmet Şekeroğlu
Kağıthane Devlet Hastanesi, İstanbul-Türkiye

The intrauterine device (IUD) is a safe and effective method for contraception. Complications and side effects can be encountered as a result of widespread use of IUDs. We aimed to present the case which has localized IUD in to the bladder.

Keywords: Intrauterine device, bladder

Mesanede rahim içi araç: Olgu sunumu

Barış Türk, Hatice Yılmaz, Şefik Çitçi, Mehmet Şekeroğlu
Kağıthane Devlet Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Rahim içi araç (RİA) güvenilir ve etkin bir kontrasepsiyon yöntemidir. RİA’ların yaygın kullanımı sonucunda çeşitli yan etki ve komplikasyonlar ile karşılaşılabilmektedir. Bizde mesane içine lokalize RİA’sı olan olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, mesane

Barış Türk, Hatice Yılmaz, Şefik Çitçi, Mehmet Şekeroğlu. Intrauterine device in the bladder; A case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 35-37

Corresponding Author: Barış Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale