ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Analysis and Differences of the Neurosurgical Complications During COVID-19 Pandemic [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 469-476 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.87120

Analysis and Differences of the Neurosurgical Complications During COVID-19 Pandemic

Balkan Sahin1, Mustafa Kilic1, Levent Aydin1, Saime Ayca Sahin2, Baris Ozoner3, Enes Akkaya1, Adem Yilmaz1, Ahmet Murat Musluman1
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Cam ve Sakura Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The objective of the study was to analyze the complications of neurosurgical operations during the COVID-19 pandemic by comparing them with the complications observed in the pre-pandemic period.
Methods: Two groups were formed: (1) Patients who were operated in the 5-month period of the pandemic (March–July 2020) and (2) those who were operated the same operations in the same period 1 year before (March–July 2019). Demographics, characteristics, medical follow-up data, complications, and outcome compared between the groups.
Results: Similar demographics were observed between the groups. The number of all neurosurgical cases and neurotrauma cases decreased by 79% and 68% in pandemic period, respectively. The rate of emergency surgeries was significantly higher in pandemic group (p<0.001). The operation time was significantly longer in pandemic group (p=0.014). Total complication rate was significantly higher in pandemic group (p=0.002). Specifically, the rate of pulmonary complications was significantly higher during pandemic period (p<0.001). The infection rate (p<0.001), antibiotic use (p<0.001), and intensive care unit stay (p=0.023) were significantly higher in pandemic group.
Conclusion: During pandemic period complication rates increased and a higher risk than expected was encountered. Treatment should be performed by taking the precautions and informing the patients about additional risks.

Keywords: Complications, coronavirus disease; neurosurgical operations; pandemic.

COVID-19 Pandemisinde Beyin Cerrahisi Komplikasyonlarının Analizi ve Farklılıkları

Balkan Sahin1, Mustafa Kilic1, Levent Aydin1, Saime Ayca Sahin2, Baris Ozoner3, Enes Akkaya1, Adem Yilmaz1, Ahmet Murat Musluman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: COVID-19 pandemisi sırasında beyin cerrahisi operasyonlarının komplikasyonlarını, pandemi öncesi dönemde gözlemlenen komplikasyonlarla karşılaştırarak analiz etmek.
Gereç ve Yöntem: Pandeminin 5 aylık döneminde (Mart - Temmuz 2020) ameliyat edilen hastalar ve benzer ameliyatlar uygulanan, aynı dönemde bir yıl önce (Mart – Temmuz 2019) ameliyat edilen hastalar olmak üzere iki grup oluşturuldu. Demografik özellikler, tıbbi takip verileri, komplikasyonlar ve sonuçlar gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında benzer demografik özellikler gözlendi. Pandemi döneminde tüm beyin cerrahisi vakaları 79%, nörotravma vakaları ise 68% azalmıştı. Acil ameliyat oranı pandemi grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001). Pandemi grubunda operasyon süresi anlamlı olarak daha uzundu (p = 0.014). Toplam komplikasyon oranı pandemi grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.002). Spesifik olarak, pandemi döneminde pulmoner komplikasyon oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001). Enfeksiyon oranı (p < 0,001), antibiyotik kullanımı (p < 0.001) ve yoğun bakımda kalış (p = 0.023) pandemi grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuçlar: Pandemi döneminde komplikasyon oranları artmıştır ve beklenenden daha yüksek bir risk ile karşılaşılmıştır. Önlemler özenle alınmalı ve ek riskler hakkında hasta bilgilendirilerek tedavi planlanmalıdır. (SETB-2021-06-173)

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs hastalığı, Pandemi, Komplikasyonlar, Beyin Cerrahisi Operasyonları

Balkan Sahin, Mustafa Kilic, Levent Aydin, Saime Ayca Sahin, Baris Ozoner, Enes Akkaya, Adem Yilmaz, Ahmet Murat Musluman. Analysis and Differences of the Neurosurgical Complications During COVID-19 Pandemic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 469-476

Corresponding Author: Balkan Sahin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale