ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Radiologic findings in a case of hypothalamic hamartoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 57-60

Radiologic findings in a case of hypothalamic hamartoma

Hakan Yıldırım, Handan Uçankale, Ender Uysal, Tuğrul Örmeci, Muzaffer Başak
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Hypothalamic hamartoma, also called tuber cinereum hamartoma is a rarely seen lesion located between the infundibular stalk anteriorly and the mamillary bodies posteriorly. These lesions are few milimeters to I -2 centimetres in size and composed of nonneoplastic heterotopic normal neuronal tissue. Clinically two distinc presentations have been noted, accompanied with precocious puberty or seizure. Since the diagnosis depends on the radiologic demonstration of the lesion in the presence of appropriate clinical setting, an appropriate imaging technique should be used, with detailed examination for small sized lesions. Biopsy is not an option mostly even for lesions with a larger size because of central location and this shows the importance of radiologic imaging and differential diagnosis. In this report we discussed the radiologic imaging features of hypothalamic hamartoma detected in 9 months old male patent.


Hipotalamik hamartom’lu olguda radyolojik bulgular

Hakan Yıldırım, Handan Uçankale, Ender Uysal, Tuğrul Örmeci, Muzaffer Başak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Tuber cinereum hamartomu olarak da adlandırılan hipotalamik hamartomlar nadir görülen, infundibüler stalk ile mamiller cisimcik arasında kalan hipotalamik bölgede lokalize, milimetrik boyutlardan birkaç santimetreye kadar boyutlarda olabilen, neoplastik olmayan heterotopik normal nöronal dokudan oluşan kitlelerdir. Klinik olarak prekok puherte veya epilepsi ile ortaya çıkan iki farklı tipi mevcuttur. Uygun klinik bulguların varlığında tanı radyolojik olarak milimetrik boyutlarda olsa hile lezyonun radyolojik olarak görüntülenmesine bağlıdır. Büyük boyutlu lezyonlarda bile lokalizasyon nedeniyle biopsinin zor olması ayırıcı tam açısından radyolojik görüntülemenin önemini ortaya koymaktadır. Bu olgumuzda 9 aylık erkek çocukta saptadığımız biiyük boyutlu hipotalamik hamartom olgusu eşliğinde hipotalamik hamartomun görüntüleme bulgularını tartıştık.


Hakan Yıldırım, Handan Uçankale, Ender Uysal, Tuğrul Örmeci, Muzaffer Başak. Radiologic findings in a case of hypothalamic hamartoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 57-60

Corresponding Author: Hakan Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale