ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hypernoma with Metastasis to the Dura Meter: Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 167-173

Hypernoma with Metastasis to the Dura Meter: Case Report

Yıldız Yalçınlar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Frontal Duraya Yapışık, Kemik Lezyonu ile Mütefarık Hipernefroma Metastazı

Yıldız Yalçınlar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Yıldız Yalçınlar. Hypernoma with Metastasis to the Dura Meter: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 167-173

Corresponding Author: Yıldız Yalçınlar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale