ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Aspiration pneumonia due to congenital maxillopalcıtomandibular fusion (A case of difficult intubation) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 64-67

Aspiration pneumonia due to congenital maxillopalcıtomandibular fusion (A case of difficult intubation)

Sibel Oba1, İnci Paksoy1, Kemal Uğurlu2, Levent Yılmaz1, Oya Hergünsel1, Sabriye İmamoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

A there years old boy was admitted to our department after an emergency tracheotomy performed at Emergency Unite; because of alteration of his consciousness and cyanosis. At initial examination micrognatia and underdeveloped growth were observed. There was only ~1 mm of mouth opening. 150/min heart rate, 80/50 mmHg arterial blood pressure, tachypnea (40/min) were noted. The arterial blood gas analysis showed hipoxia and hipercapnia. Because of aspiration pneumonia and acute cardiac failure, the patient was ventilated and treated with antibiotherapy, bronchodilatators and digoxin. After 15 days of treatment the patient had an osteotomy because of maxillopalatomandibular fusion and ~1.5 cm mouth opening was obtained. Later, tracheotomy was decanulated. Maxillopalatomandibular fusion is rare anomaly which presents difficult intubation problem. Our case constitues an example of successful intensive care treatment in maxillopalatomandibular fusion anomaly.

Keywords: Maxillopalataomandibular fusion-aspiration pneumonia-intensive care- difficult intubation.

Konjenital maksillopalatomandibuler füzyona bağlı aspirasyon pnömonisi (bir güç entübasyon olgusu)

Sibel Oba1, İnci Paksoy1, Kemal Uğurlu2, Levent Yılmaz1, Oya Hergünsel1, Sabriye İmamoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Üç yaşında erkek olgu, ani şuur kaybı ve siyanoz ile getirildi¬ği acil ünitesinde trakeostomi açıldıktan sonra kliniğimize ge¬tirildi. Gelişme geriliği ve mikrognatisi olan olgunun ~1 mm ağız açıklığı mevcuttu. Kalp atım hızı 150 vuru dk-l, arteriyel kan basıncı 80/50 mmllg, solunum sayısı 40 dk-l, arteriyel kan gazı analizinde lıipoksi ve lıiperkarbisi olan olgu, aspi¬rasyon pnömonisi ve akut kalp yetmezliği ön tanısı ile ventilatör, hronkodilatatör, antibiotik ve dijital tedavisine alındı. Tedavisinin 15. gününde maksillopalatomandibuler füzyon nedeniyle osteotomi operasyonu uygulanan olguya ~1.5 cm ağız açıklığı sağlandı ve daha sonra trakeostomisi kapatıldı. Olgu, komplikasyonsuz bir yoğun bakım desteği ile tedavi edilmiş nadir bir maksillopalatomandibuler füzyon ve dolayısıyla güç entübasyon olgusu olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maksillopalatomandibuler füzyon, trakeostomi, yoğun bakım, zor entübasyon.

Sibel Oba, İnci Paksoy, Kemal Uğurlu, Levent Yılmaz, Oya Hergünsel, Sabriye İmamoğlu. Aspiration pneumonia due to congenital maxillopalcıtomandibular fusion (A case of difficult intubation). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 64-67

Corresponding Author: Sibel Oba
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale