ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Splenectomy in a giant spleen caused by hairy cell leukemıa (Case presentation) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2008; 42(1): 27-29

Splenectomy in a giant spleen caused by hairy cell leukemıa (Case presentation)

Cemal Kaya, Uygar Demir, Önder Karabay, Kadir Özer, Özgür Bostancı, Halil Çoşkun, Ece Dilege, Mehmet Mihmanlı
Third Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Hairy cell leukemia is a rare chronic lymphoproliferative disease which goes with splenomegaly. Splenomegaly was determined in the 67 years old male patient have been treated for hairy cell leukemia for four years. Splenectomy was performed for preventing complications of splenomegaly. CD3, CD20, TRAP were determined as positive with the immunohistochemical studies which was suitable for hairy cell leukemia. For the patients with giant size of spleen due to hairy cell leukemia, splenectomy is an effective theraphy method, to prevent the
complications and for favourable response to chemoterapy.

Keywords: Hairy cell leukemia, giant spleen, splenectomy

Hairy cell lösemiye bağlı dev dalak olgusunda splenektomi (Olgu sunumu)

Cemal Kaya, Uygar Demir, Önder Karabay, Kadir Özer, Özgür Bostancı, Halil Çoşkun, Ece Dilege, Mehmet Mihmanlı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Hairy cell lösemi, splenomegali ile seyreden nadir görülen kronik bir lenfopoliferatif hastalıktır. Dört yıldır hairy cell lösemi sebebiyle tedavi gören 67 yaşındaki erkek hastada spleneomegali saptandı. Komplikasyonların önlenmesi amacıyla splenektomi uygulandı. Hairy cell lösemi ile uyumlu olarak immunohistokimyasal çalışma ile CD3, CD20, TRAP pozitif bulundu. Hairy cell lösemiye bağlı dalağın dev boyutlara ulaştığı vakalarda komplikasyonların oluşumunun engellenmesi ve hastalığın kemoterapiye cevabının olumlu olması için splenektomi etkili bir tedavi yöntemidir

Anahtar Kelimeler: Hairy cell lösemi, dev dalak, splenektomi

Cemal Kaya, Uygar Demir, Önder Karabay, Kadir Özer, Özgür Bostancı, Halil Çoşkun, Ece Dilege, Mehmet Mihmanlı. Splenectomy in a giant spleen caused by hairy cell leukemıa (Case presentation). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2008; 42(1): 27-29

Corresponding Author: Cemal Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale