ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Ageing [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 150-162

Ageing

Halis Karsu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Geriatri

Halis Karsu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Halis Karsu. Ageing. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 150-162

Corresponding Author: Halis Karsu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale