ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 339-343 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.82085

The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes

Kadir Omur Gunseren1, Mehmet Cagatay Cicek1, Yavuz Mert Aydın1, Cagdas Gokhun Ozmerdiven2, Ismet Yavascaoglu1
1Department of Urology, Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Urology, İstanbul Aydın University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to compare the right and left side laparoscopic donor nephrectomy (LDN) outcomes of a single center.
Materials and Methods: The outcomes of patients who underwent LDN in our clinic between 2008 and 2020 were evaluated retrospectively. Two groups were consisted according to the side of the donor kidney. The gender, age, body mass index, duration of operation, amount of bleeding, warm ischemia time, drain removal time, and duration of hospitalization and complications were compared between groups.
Results: A total of 314 patients were included in the study. Sixty-six patients underwent right LDN and 248 underwent left LDN. There was no difference between groups in terms of age, duration of operation, amount of bleeding, warm ischemia time, and complications (p>0.05). However, drain removal time and duration of hospitalization were longer in the left LDN group (p<0.05). Conclusions: The right LDN had similar intraoperative outcomes with the left LDN. However, failure on meticulous dissection of the lymphatic structures during left LDN might cause chylous drainage and prolonged hospitalization time.

Keywords: Donor nephrectomy, kidney transplantation; laparoscopic.

The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes

Kadir Omur Gunseren1, Mehmet Cagatay Cicek1, Yavuz Mert Aydın1, Cagdas Gokhun Ozmerdiven2, Ismet Yavascaoglu1
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, tek bir merkezin sağ ve sol taraf laparoskopik donör nefrektomi (LDN) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: 2008-2020 yılları arasında kliniğimizde LDN uygulanan hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Verici böbreğin tarafına göre iki grup oluşturuldu. Gruplar arasında cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, ameliyat süresi, kanama miktarı, sıcak iskemi süresi, dren çekilme süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 314 hasta dahil edildi. Altmış altı hastaya sağ LDN ve 248 hastaya sol LDN uygulanmıştı. Gruplar arasında yaş, operasyon süresi, kanama miktarı, sıcak iskemi süresi ve komplikasyonlar açısından fark yoktu (p>0.05). Bununla birlikte dren çekilme süresi ve hastanede kalış süresi sol LDN grubunda daha uzun bulundu (p<0.05).
Sonuçlar: Sağ LDN, sol LDN ile benzer intraoperatif sonuçlara sahiptir. Bununla birlikte sol LDN sırasında lenfatik yapıların disseksiyonunun titizlikle yapılmaması, şilöz drenaj ve uzamış hastanede kalış süresine neden olabilir. (SETB-2021-01-020)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik, Donör Nefrektomi, Böbrek Transplantasyonu

Kadir Omur Gunseren, Mehmet Cagatay Cicek, Yavuz Mert Aydın, Cagdas Gokhun Ozmerdiven, Ismet Yavascaoglu. The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 339-343

Corresponding Author: Kadir Omur Gunseren
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale