ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Obstructive ectopic lingual thyroid [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 38-40

Obstructive ectopic lingual thyroid

Mehmet Uludağ1, Adnan Işgör2, Gürkan Yetkin1, Ahmet Bozkurt3, Bülent Çitgez2
1Second Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Institute of Medical Sciences, Haliç University, Istanbul, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Göztepe Medical Park Hospital, Istanbul, Turkey

Lingual thyroid is a rare congenital anomaly of thyroid development resulting from failure of the thyroglossal duct to migrate from the foramen cecum to the prelaryngeal site. Tongue is the most common localisation. We report a 37 year old female patient with lingual thyroid presenting with obstructive and dysphagia symptoms and absence of the normal thyroid gland.

Keywords: Ectopic thyroid, Lingual thyroid, obstruction

Bası semptomlu ektopik lingual tiroid

Mehmet Uludağ1, Adnan Işgör2, Gürkan Yetkin1, Ahmet Bozkurt3, Bülent Çitgez2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haliç Üniversitesi, Sağılık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
3Göztepe Medical Park Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul

Lingual tiroid nadir bir konjenital anomali olup tiroid bezinin foramen çekumdan aşağı inmesindeki yetersizliğe bağlı oluşmaktadır. Dil ektopik tiroidin en çok yerleşim alanıdır. Solunum obstrüksiyonu ve disfaji gelişen 37 yaşında bayan lingual tiroidli hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ektopik tiroid, lingual tiroid, obstruksiyon

Mehmet Uludağ, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ahmet Bozkurt, Bülent Çitgez. Obstructive ectopic lingual thyroid. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 38-40

Corresponding Author: Mehmet Uludağ, Türkiye
LookUs & Online Makale